Maatregelen woningmarkt

De woningmarkt is nog altijd erg overspannen en is voor starters nog steeds zeer moeilijk te betreden. Met de maatregelen ten aanzien van de woningmarkt probeert het kabinet meer ruimte te creëren voor starters en doorstromers.

Verlagen en afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning

Met ingang van 2023 wil het kabinet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (in de volksmond ook wel de jubelton genoemd) verlagen van € 106.671 (bedrag voor 2022) naar € 28.947. Hiermee komt deze vrijstelling op hetzelfde niveau als de eenmalige verhoogde vrijgestelde schenking voor ouders aan hun kinderen. Vervolgens wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft.

Verder wordt de mogelijkheid om de schenking te spreiden over drie jaar teruggebracht naar twee jaar voor schenkingen die in 2022 worden gedaan. Concreet betekent dit dat bij een schenking voor de eigen woning in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking voor de eigen woning in 2023, maar niet meer in 2024. Het blijft wel mogelijk om de voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen voor de eigen woning uiterlijk 31 december 2024 te besteden. 

Commentaar van PKF Wallast

Mocht uw kind (of bijvoorbeeld een neefje of nichtje) van plan zijn om in 2023 (of 2024) een eigen woning te kopen en wilt u nog gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan dient u de schenking nog in 2022 te doen. De schenking moet in dat geval uiterlijk 2024 door de begiftigde aan de eigen woning zijn besteed om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling. Eventueel kan er ook voor worden gekozen om een deel in 2022 te schenken en dit aan te vullen in 2023. Wordt de eerste schenking ten aanzien van de eigen woning pas in 2023 gedaan, dan is de maximale vrijstelling slechts € 28.947. Het is raadzaam om in overleg met uw belastingadviseur te beoordelen of en onder welke voorwaarden nog gebruikgemaakt kan worden van de jubelton. Bovendien adviseren wij om de schenking op de juiste manier schriftelijk vast te leggen. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. 

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting

In het coalitieakkoord was al overeengekomen om het algemene tarief in de overdrachtsbelasting te verhogen van 8 naar 9% in 2023. Het kabinet wil nu echter het algemene tarief met ingang van 2023 nog verder verhogen tot 10,4%. Voor de verkrijging van een woning door iemand die de woning zelf gaat bewonen, blijft het tarief 2% of 0% als wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde startersvrijstelling. Met name vastgoedbeleggers worden dus door deze maatregel getroffen, waardoor verwacht wordt dat er meer ruimte ontstaat voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven voor de overdrachtsbelasting in 2022 en 2023.

Tarief OVB

2022

2023

Algemene tarief

8%

10,4%

Woning als hoofdverblijf

2%

2%

Woning als hoofdverblijf waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling

0%

0%

Commentaar van PKF Wallast

Indien u van plan bent om in 2023 een pand te kopen waarbij overdrachtsbelasting zal zijn verschuldigd tegen het algemene tarief, kan bekeken worden of de koop wellicht al in 2022 kan plaatsvinden. In bepaalde situaties en onder strikte voorwaarden kan levering in 2022 via een zogenaamde Groninger-akte wellicht uitkomst bieden. Hierbij wordt de onroerende zaak al wel geleverd onder de ontbindende voorwaarde dat de koopsom op een latere datum in 2023 wordt voldaan. Op die manier kan in 2022 toch nog gebruik worden gemaakt van het algemene tarief van 8% in plaats van 10,4%. Aan het gebruik van de Groninger-akte kleven echter wel de nodige (juridische) aandachtspunten, dus of dit uitkomst kan bieden vergt altijd nadere beoordeling.


Verhoging woningwaardegrens startersvrijstelling

Eind 2021 werd aangekondigd dat per 1 januari 2023 de woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het indexeringsvoorschrift. Jaarlijks zal een nieuwe woningwaardegrens bekend worden gemaakt die zal gaan gelden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

Commentaar van PKF Wallast

De startersvrijstelling mag worden toegepast indien de verkrijger jonger is dan 35 jaar, de vrijstelling niet eerder heeft toegepast en een woning aanschaft onder de woningwaardegrens die zal worden worden gebruikt als hoofdverblijf. Indien u aan deze criteria voldoet en voornemens bent in 2022 een woning aan te schaffen (of heeft aangeschaft, maar de woning is nog niet geleverd) met een woningwaarde tussen de € 400.000 en € 440.000, kan het interessant zijn om de levering uit te stellen tot het nieuwe jaar.

Thomas Genee
Adviseur

Thomas Genee is sinds 2015 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Hij adviseert onze nationale en internationale cliënten met betrekking tot allerlei fiscale vraagstukken.

Afschaffen verhuurdersheffing

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Op dit moment betalen verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de huurprijs onder de huurtoeslaggrens ligt (sociale huurwoningen) de verhuurdersheffing. 

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Beechavenue 78-80
  1119 PW Schiphol-Rijk

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
  PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
  "PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.