Maatregelen vergroening

In deze paragraaf behandelen wij de aangekondigde maatregelen op het gebied van transport, ecologie en energieverbruik. Hierbij gaan we in op de verhoging van de vliegbelasting, de introductie van de Wet minimum CO2-prijs industrie, de ODE-tarieven en integratie in energiebelasting en de aanscherping bijtelling elektrische auto’s.  

Verhoging vliegbelasting

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vliegbelasting verhoogd van ongeveer € 8 naar € 28,58 per vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse Luchthaven (transfer uitgezonderd). Met de verhoging van de vliegbelasting wil het kabinet het vliegen op korte afstanden ontmoedigen. De opbrengst zal deels worden gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van de leefomgevingseffecten.

Commentaar van PKF Wallast

Voor iedere passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, zal de verhoging van de vliegbelasting leiden tot hogere ticketprijzen. Luchtvaartmaatschappijen zullen deze extra vliegbelasting in rekening brengen aan de consument en vervolgens afdragen aan de overheid. Het idee hierachter is dat de overheid de consumenten extra aandacht wil vragen voor milieukwesties en het vliegen op korte afstanden verder wil ontmoedigen (door een vaste verhoging per vliegticket).

Wet Minimum CO2-prijs industrie

Middels de Wet Minimum CO2-prijs wordt een correctiemechanisme geïntroduceerd voor de in het buitenland betaalde koolstofprijs over invoer van bepaalde goederen aan de buitengrens van de Europese Unie. Dit wetsvoorstel komt voort uit de Europese Verordening ‘tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens’ die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt.

Daarnaast wordt per 1 januari 2023, in aanvulling op de bestaande CO2-heffing, een minimum CO2-prijs voor de industrie geïntroduceerd,die zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor al hun emissies betalen.

Commentaar van PKF Wallast

Deze maatregel is het gevolg van het ‘fit for 2055’-pakket dat op Europeens niveau tot doel heeft een reductie van Europees broeikasgas van ten minste 55% netto te behalen ten opzichte van 1990.

Aanpassingen energiebelasting

Om de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen van huishoudens enigszins te kunnen beperken, zullen de tarieven in de eerste gebruiksschijf van de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit worden verlaagd. Daarnaast zal de belastingvermindering stijgen ten opzichte van het niveau van 2022.

De verdere verlaging – de lijn uit 2022 wordt doorgezet – is niet in lijn met hetgeen is overeengekomen in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is afgesproken de tarieven in de energiebelasting per 2023 en 2024 te wijzigen teneinde een prikkel te geven om minder aardgas te verbruiken en elektrificatie te bevorderen. Vanwege de hoge energieprijzen stelt het kabinet nu echter voor om de tariefaanpassingen een jaar uit te stellen naar 2024 en 2025. Hierdoor zou het voor huishoudens aantrekkelijker moeten worden om te investeren in bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen.


ODE-tarieven en integratie in energiebelasting

De ODE (Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie) wordt lastenneutraal ontkoppeld van de SDE++ (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie). Voorheen was de hoogte van de ODE-tarieven nog gekoppeld aan de SDE++ kasuitgaven. Om de ontkoppeling lastenneutraal plaats te laten vinden worden de ODE-tarieven dit jaar nog een keer aangepast, alvorens de ODE-tarieven van de tweede en derde schijf elektriciteit per 2023 worden verlaagd. Uiteindelijk zal de ODE worden geïntegreerd in de energiebelasting, waardoor de ODE in 2024 formeel kan worden afgeschaft.

Thomas Genee
Adviseur

Thomas Genee is sinds 2015 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Hij adviseert onze nationale en internationale cliënten met betrekking tot allerlei fiscale vraagstukken.

Eerder aangekondigde maatregelen

Aanscherping bijtelling elektrische auto’s

Het kabinet wil het gebruik van elektrische auto’s enerzijds stimuleren, maar anderzijds een te groot budgettair beslag van de lage bijtelling voorkomen. De stimulering van emissievrije auto’s van de zaak wordt gedaan door een korting op de bijtelling te geven. Deze korting wordt met stapsgewijze aanpassingen gecontinueerd tot en met 2025.

In 2022 is de maximale cataloguswaarde van de auto waarover de korting geldt, stapsgewijs verlaagd. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 verder verlaagd. Het bijtellingspercentage zal in 2023 niet wijzigen.

Vanaf 2026 gaat voor emissievrije auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. In de volgende tabel is voor nieuwe auto’s het verloop gegeven van de korting en het bijtellingspercentage over de periode 2022-2026.

Jaar

Bijtellingspercentage

Maximale cataloguswaarde

Maximale korting

2022

16%

€ 35.000

€ 2.100

2023

16%

€ 30.000

€ 1.800

2024

16%

€ 30.000

€ 1.800

2025

17%

€ 30.000

€ 1.800

2026

22%

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Beechavenue 78-80
  1119 PW Schiphol-Rijk

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
  PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
  "PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.