Verduurzaming en klimaat

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier voor u uiteen.

Onderwerpen

 • Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

 • Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

 • Lijst duurzame warmtebronnen uitgebreid

 • Veranderingen voor de glastuinbouw

 • Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

 • Afschaffen vrijstelling duaal gebruik binnen kolenbelasting

 • Verhoging CO2-heffing

Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Investeert u als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst via de energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de winst daarmee lager uitvalt, bespaart de ondernemer belasting. Voor het jaar 2023 is het percentage 45,5. Dit percentage wordt met ingang van 2024 naar 40 verlaagd.

Tip!
Overweegt u een investering in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het wellicht interessant om dit nog in 2023 te doen.

Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

Er wordt een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de energiebelasting. Deze belasting wordt geheven over de levering of het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Allereerst wordt met ingang van 2024 een nieuwe eerste schijf ingevoerd in de energiebelasting voor zowel aardgas als elektriciteit. De huidige eerste schijf wordt opgesplitst in twee kortere schijven. Dit resulteert in een verlaging van deze belasting tot een bepaald gasverbruik. Daarboven zijn huishoudens een hoger tarief verschuldigd.

Ook komt er een apart tarief voor waterstof. Bovendien is men van plan maatregelen te treffen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen. Ook staat een verlaging van de tarieven elektriciteit in de hogere verbruiksschijven op de planning.

In bepaalde gevallen kan om terugbetaling van energiebelasting worden verzocht. Deze mogelijkheid wordt aangepast. De Tweede Kamer heeft besloten de belastingvermindering energiebelasting voor 2024 te verhogen met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting).

Lijst duurzame warmtebronnen uitgebreid

In de energiebelasting wordt aardgas dat wordt gebruikt bij de ondersteuning van warmteopwekking uit duurzame bronnen voordeliger behandeld. De lijst van duurzame bronnen wordt met deze wijziging uitgebreid met nieuwe duurzame technieken.


Veranderingen voor de glastuinbouw

Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw wordt met ingang van 2025 geleidelijk afgebouwd. Het kabinet had 5 jaar voorgesteld voor de afbouw. De Tweede Kamer heeft het afbouwpad van 5 naar 10 jaar verlengd. 

Tevens wordt met ingang van 1 januari 2025 een CO2-heffing voor de glastuinbouw geïntroduceerd.

Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

De vrijstellingen in de energiebelasting worden per 1 januari 2025 op een aantal punten aangepast:

 • De input-vrijstelling voor elektriciteitsproductie wordt beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd. Deze maatregel is gericht op installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk’s);
 • De energiebelastingvrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen komen te vervallen.

Afschaffen vrijstelling duaal gebruik binnen kolenbelasting

Binnen de kolenbelasting bestaat een vrijstelling voor het gebruik van kolen als verwarmingsbrandstof, maar ook voor andere doeleinden, zoals motorbrandstof (duaal gebruik). Vanaf 1 januari 2028 wordt deze vrijstelling afgeschaft. Deze voorgenomen afschaffing van de vrijstelling duaal verbruik en non-energetisch gebruik kolen wordt, na een daartoe door de Tweede Kamer aangenomen amendement, met één jaar vervroegd, van 2028 naar 2027.

Verhoging CO2-heffing

Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces, is sinds 1 januari 2021 een nationale heffing op CO2-uitstoot in de industrie ingevoerd. Het tarief van deze CO2-heffing wordt per 1 januari 2025 verhoogd.

Thomas Genee
Adviseur

Thomas Genee is sinds 2015 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Hij adviseert onze nationale en internationale cliënten met betrekking tot allerlei fiscale vraagstukken.

Eerder aangekondigde maatregelen

Aanscherping bijtelling elektrische auto’s

Het kabinet wil het gebruik van elektrische auto’s enerzijds stimuleren, maar anderzijds een te groot budgettair beslag van de lage bijtelling voorkomen. De stimulering van emissievrije auto’s van de zaak wordt gedaan door een korting op de bijtelling te geven. Deze korting wordt met stapsgewijze aanpassingen gecontinueerd tot en met 2025.

In 2022 is de maximale cataloguswaarde van de auto waarover de korting geldt, stapsgewijs verlaagd. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 verder verlaagd. Het bijtellingspercentage zal in 2023 niet wijzigen.

Vanaf 2026 gaat voor emissievrije auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. In de volgende tabel is voor nieuwe auto’s het verloop gegeven van de korting en het bijtellingspercentage over de periode 2022-2026.

Jaar

Bijtellingspercentage

Maximale cataloguswaarde

Maximale korting

2022

16%

€ 35.000

€ 2.100

2023

16%

€ 30.000

€ 1.800

2024

16%

€ 30.000

€ 1.800

2025

17%

€ 30.000

€ 1.800

2026

22%

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.