Wetsvoorstel aandelenoptieregeling uitgesteld

24 december 2021

Als onderdeel van het Belastingplan 2022 kondigde de wetgever het ‘Wetsvoorstel aandelenoptieregeling’ aan. Met dit wetsvoorstel werd beoogd om het uitreiken van aandelenopties aan werknemers aantrekkelijker te maken en zo mede het vestigingsklimaat van ons land vooral voor groeiende (tech)bedrijven te verbeteren.

Aandelenopties

 

Een aandelenoptierecht geeft iemand het recht om tegen een vooraf overeengekomen prijs aandelen te verkrijgen. In de verhouding werkgever – werknemer, verkrijgt een werknemer doorgaans het recht om aandelen in de vennootschap van de werkgever te verkrijgen. De fiscale behandeling maakt deze variant van werknemersparticipatie echter vrij onaantrekkelijk. Onder de huidige wetgeving wordt de werknemer namelijk direct belast op het moment dat het optierecht uitgeoefend wordt. Dit is vervelend voor de werknemer omdat hij op dat moment incourante aandelen verkrijgt (want vaak beperkt door bijvoorbeeld een lock-up bepaling), maar veelal (nog) geen liquiditeiten tot zijn beschikking heeft om de belastingschuld te kunnen voldoen. Zeker in de start-up/tech scene krijgen werknemers vaak bij voorkeur aandelen i.p.v. een hoog loon (vanuit de werkgever bezien). Meer over de keuze voor werknemersparticipatie en de huidige fiscale behandeling hiervan is te vinden in dit artikel.

 

Wetsvoorstel aandelenoptieregeling

 

Met het wetsvoorstel wordt beoogd het liquiditeitsprobleem op te lossen door het heffingsmoment te verplaatsen.

 

Het nieuwe (standaard) heffingsmoment wordt verschoven naar het moment waarop de aandelen van de werknemer verhandelbaar zijn geworden. Op dat moment krijgt de werknemer namelijk wél de middelen beschikbaar om de verschuldigde belastingheffing te voldoen. De werknemer kan dan namelijk aandelen verkopen. De aandelen worden verhandelbaar geacht als de mogelijkheid open staat om deze te vervreemden, ongeacht of de werknemer ze werkelijk vervreemd. Om oneigenlijk gebruik en langdurig uitstel van heffing te voorkomen, wordt het heffingsrecht uitgesteld tot maximaal vijf jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden. Als de vennootschap bij de uitoefening van het aandelenoptierecht al beursgenoteerd is, wordt het heffingsrecht uitgesteld tot maximaal vijf jaar na het moment van uitoefening.

 

In het wetsvoorstel is tevens een keuzeregeling opgenomen. Op basis hiervan kan alsnog gekozen worden voor de ‘oude’ fiscale behandeling van aandelenoptierechten. Dit kan opportuun zijn als de werknemer verwacht dat de aandelen sterk in waarde zullen stijgen. Als grondslag voor de belastingheffing geldt namelijk de waarde in het economisch verkeer op het moment van heffing.

 

Uitstel

 

De wetswijziging zou aanvankelijk op 1 januari 2022 in werking treden, maar vanwege aan tweetal vragen vanuit de Tweede Kamer over de regeling, heeft staatssecretaris Vijlbrief besloten om opnieuw naar de regeling te kijken:

  1. Is het doel van het wetsvoorstel in verhouding tot de (relatief zware) uitvoeringslast?
  2. In welke vorm kan de regeling (überhaupt) door grote bedrijven gebruikt worden? Hiervoor is overleg met de Europese Commissie noodzakelijk, omdat sprake zou kunnen zijn van staatssteun.

 

Naar verwachting zijn bovengenoemde punten eind februari 2022 afgewerkt en kan rond die tijd opnieuw over het wetsvoorstel worden gestemd in de Tweede Kamer.

 

Vragen over werknemersparticipatie? Neem dan contact op met Twan Weusten of Dennis Sweere.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.