Thuiswerken, hybride werken zal blijven na corona! Waar moet ik als werkgever aan denken?

26 januari 2022

Heeft een werknemer het recht om thuis te werken? In de Nederlandse wet is nog geen recht op thuiswerken vastgelegd. Wel kan de werknemer de werkgever een verzoek doen om thuis te mogen werken.

Wet flexibel werken

Een werknemer die 26 weken of langer in dienst is kan de werkgever verzoeken om de arbeidsplaats te wijzigen op grond van de Wet flexibel werken. Deze wet geldt alleen voor werkgevers met 10 of meer  werknemers. Een verzoek betreffende aanpassing van de arbeidsplaats kan door de werkgever in grote mate van vrijheid worden beoordeeld. De werkgever heeft op dit moment alleen de verplichting om het verzoek in overweging te nemen en dient een afwijzing schriftelijk te motiveren. De werkgever dient zich hierbij wel als goed werkgever op te stellen. Momenteel is het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel zou het gemakkelijker moeten maken voor werknemers om de arbeidsplaats aan te kunnen passen. Of dit wetsvoorstel wordt aangenomen is nog niet bekend.

Moet ik de afspraken omtrent thuiswerken vastleggen?

Het is aan te raden om met de werknemer duidelijke afspraken te maken over thuiswerken en deze ook vast te leggen. Dit kan in de vorm van een algemene thuiswerkregeling en/of in de vorm van een individuele thuiswerkovereenkomst. In deze laatste overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de dagen waarop thuisgewerkt mag worden, de bereikbaarheid van de werknemer tijdens het thuiswerken, de omgang met privacygevoelige informatie, de manier waarop de werkplek is ingericht etc. Van belang is om in de overeenkomst ook een bepaling waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt thuiswerkdagen in te trekken op te nemen.

Moet ik de werknemer een thuiswerkvergoeding behalen?

Het geven van een thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht. Maar een werkgever kan hiermee wel laten zien een goede werkgever te zijn. Sinds 1 januari 2022 mag de werkgever een werknemer die thuiswerkt een vergoeding van 2 Euro per dag onbelast verstrekken. Voor die dagen mag echter geen onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt! Van belang zijn duidelijke afspraken met de werknemer.

Ben ik als werkgever ook verantwoordelijk voor de werkplek thuis?

Nederlandse werkgevers hebben op grond van de Arbowet een zorgplicht richting hun werknemers. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, dit geldt ook voor de thuiswerkplek. De zorgplicht ziet onder andere op een ergonomisch ingerichte werkplek. De werkgever dient de werknemer hierover te informeren, instrueren, faciliteren en controleren om te voldoen aan haar zorgplicht.

De Arbeidsinspectie controleert op de naleving van de Arbowet en is zelfs bevoegd om thuiswerkplekken te controleren. Als de Arbowet niet wordt nageleefd is de inspectie SZW bevoegd om boetes op te leggen aan de werkgever.

Ben ik als werkgever verplicht een vergoeding te geven voor de thuiswerkplek?

Er is geen wettelijke verplichting om de werknemers een vergoeding te geven voor de inrichting van de thuiswerkplek. Een CAO kan overigens anders bepalen. Van belang te melden is dat verstrekkingen voor een deel onbelast gedaan kunnen woorden. De kosten voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een computer vallen namelijk binnen de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling. Overleg met onze payroll-adviseurs over de mogelijkheden!

Aandacht voor de werknemer die in het buitenland wil thuiswerken!

Sommige werknemers wonen buiten Nederland en zullen als zij thuiswerken (geheel of gedeeltelijk) hun werkzaamheden vanuit het buitenland verrichten. Het is belangrijk om te realiseren dat dit in kan houden dat er (ook) ander recht van toepassing kan worden op de arbeidsovereenkomst. Ondanks dat partijen in veel gevallen een rechtskeuze maken voor Nederlands recht, kan het alsnog betekenen dat ook dwingendrechtelijke bepalingen van het land waaruit de werknemer de werkzaamheden gewoonlijk verricht van toepassing zijn. Ook kan in die situatie een buitenlandse rechter bevoegd zijn in geval van een geschil tussen de werknemer en de werkgever.

Daarnaast kunnen er ook gevolgen zijn voor de belastingen en sociale verzekeringen. Er is een regel op grond waarvan de werknemer 183 dagen per jaar in een ander EU-land mag werken zonder dat dit consequenties heeft voor de belastingen. Dit is ingewikkelde materie; neem contact met onze fiscalisten op voor advies!

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ons PKF Legal team! Telefoon: +31 (0)15 261 31 21

Download hier de one pager thuiswerken in PDF

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.