Subsidieadvies: uitbreiding dienstverlening PKF Wallast

2 november 2023 | Auteur Twan Weusten

Door de samenwerking tussen HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast, kunnen we nu ook subsidieadvies aanbieden!

Fusie

HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast gaan samen tot een nieuw te vormen advies- en accountantskantoor behoren. De nieuwe organisatie is een toonaangevende speler in de top 10 van advies- en accountantsorganisaties in Nederland met een netwerk van 15 vestigingen in de economische groeiregio’s van Zuid- en West-Nederland. De gecombineerde organisatie heeft een gezamenlijke omzet van 130 miljoen euro en biedt werk aan ruim 1.100 medewerkers. In 2023 blijven de drie organisaties nog zelfstandig onder eigen naam opereren. Begin 2024 treden wij als nieuw, gezamenlijk merk naar buiten. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Subsidieadvies

Een van de voordelen van de samenwerking tussen HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast is dat het palet aan dienstverlening van PKF Wallast wordt uitgebreid. We zijn dan ook verheugd om mee te delen dat we vanaf nu subsidieadvies kunnen aanbieden. Niet alleen kunnen we adviseren over subsidiemogelijkheden, maar helpen we bij het opstellen van subsidieaanvragen, proces- en deadlinebewaking en verantwoording.

Hierna bespreken we op hoofdlijnen eerst enkele ‘fiscale subsidies’, gevolgd door een korte bespreking van enkele ‘niet-fiscale subsidies’ waarover we kunnen adviseren.

Vragen over deze subsidies? Neem dan contact op met uw PKF Wallast adviseur of Twan Weusten.

Twan Weusten

Senior adviseur

Onze collega Twan Weusten heeft ruime ervaring in het adviseren van DGA en vennootschap over de juridische en fiscale positie (vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting), bijvoorbeeld bij reorganisatie, herstructurering of overname. Daarnaast adviseert Twan over het ontwerpen en implementeren van werknemersparticipatie (juridisch en fiscaal) en de toepassing van de innovatiebox en WBSO.

Welke fiscale subsidies?

 1. WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk)

De faciliteit van de WBSO is samengevat beschikbaar voor:

 • de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of software; en
 • technisch-wetenschappelijk onderzoek.

  De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, compenseert. In de praktijk betekent dit dat een werkgever minder loonheffing afdraagt of een ondernemer minder inkomstenbelasting betaalt door toepassing van de regeling.

  De WBSO kan bovendien functioneren als ‘toegangsticket’ tot de innovatiebox (zie hierna).

  1. Innovatiebox

  Kort gezegd geldt voor winsten die aantoonbaar behaald worden met innovatieve activiteiten, onder voorwaarden een beperkt tarief voor de vennootschapsbelasting van 9%, in plaats van de reguliere 19% (1e schijf tot € 200.000) of 25,8% (tweede schijf > meer dan € 200.000), tarieven 2023. 

  Zie ook onze eerdere publicaties (1 en 2) over de innovatiebox.

  1. Milieu-investeringsaftrek / willekeurige afschrijving milieu-investeringen

  De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen:

  3.1 MIA

  De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Tot 45% van het investeringsbedrag van het kwalificerende bedrijfsmiddel kan in mindering worden gebracht op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

  3.2 VAMIL

  Met de VAMIL kan op een willekeurig moment afgeschreven worden op een kwalificerende investering. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert samengevat de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een liquiditeitsvoordeel.

  Combinatie MIA en VAMIL

  De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken namelijk gebruik van de zogenaamde milieulijst. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

  1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van de investeringen in een jaar van de winst wordt afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lager belastbaar inkomen.

  1. Energie investeringsaftrek

  De energie investeringsaftrek (EIA) stimuleert investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Investeringen in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de generieke besparingsnormen op de energielijst komen in aanmerking. De EIA is een investeringsaftrek die de fiscale winst vermindert. Alleen de nieuwste typen bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de EIA. Daarmee stimuleert EIA de marktintroductie van een nieuwe generatie efficiënte bedrijfsmiddelen. 

  Welke niet fiscale subsidies?

  1. Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

  De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen door middel van verschillende instrumenten (o.a., R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Netwerkactiviteiten).

  1. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

  Voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw woning of bedrijfspand. Denk aan maatregelen zoals zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet, een elektrische kookvoorziening voor duurzame energie en energiebesparing.

  1. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

  Dit is een exploitatiesubisdie voor het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie (bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen).

  1. Specifiek voor agrarische sector zijn er o.a.:
  • SIG&F: Sectorale interventie Groenten & Fruit subsidie voor een erkende producentenorganisatie die de groente- en fruitproductie van haar leden gaat verduurzamen of verbeteren.
  • EG: met de subsidie Energie-efficiëntie Glastuinbouw kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.
  • POP3: Plattelands Ontwikkelings Programma voor landbouwers die hun bedrijf moderner of duurzamer willen maken. Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin.
  • MEI: Marktintroductie energie-innovatie, voor glastuinders die het energiesysteem in hun kassen willen verduurzamen (door innovatieve kassystemen of kasenergiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen).

   1. Specifiek voor industrie zijn er o.a.:
   • TSE: Topsector Energie Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) voor onderzoek naar of ontwikkeling van mogelijkheden voor goedkopere, klimaat neutrale en/of circulaire producten en diensten waarbij samengewerkt wordt met andere bedrijven of onderzoekers.
   • VEKI: Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie voor CO2-besparende maatregelen met hoge investeringskosten en een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.

    1. SLIM-subsidie

    Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te stimuleren. Bijvoorbeeld om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren, om loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers te verkrijgen of het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

    1. Subsidie Praktijkleren

    Vergoeding voor erkende leerbedrijven voor de begeleiding van leerlingen of studenten. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

    Waarom kiezen voor PKF Wallast, HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co voor subsidieadvies?

    Uw adviseur kent uw situatie en kan de (ongewenste) impact van een subsidie op uw situatie inschatten (fiscaal, juridisch en boekhoudkundig).

    Vragen over subsidies? Neem dan contact op met uw PKF Wallast adviseur of Twan Weusten.


     Amsterdam

     Mercuriusplein 1
     2132 HA Hoofddorp

     Postadres
     Postbus 74681
     1070 BR Amsterdam

     020 653 18 12

     Amsterdam@pkfwallast.nl

     Rotterdam

     Schaardijk 372
     2909 LA Capelle aan den IJssel

     Postadres
     Postbus 84030
     3009 CA Rotterdam

     010 450 40 20

     Rotterdam@pkfwallast.nl

     Delft

     Delftechpark 40
     2628 XH Delft

     Postadres
     Postbus 332
     2600 AH Delft

     015 261 31 21

     Delft@pkfwallast.nl

     Woerden

     Pompmolenlaan 9
     3447 GK Woerden

     Postadres
     Postbus 533
     3440 AM Woerden

     0348 416 262

     Woerden@pkfwallast.nl

     Alphen aan den rijn

     Europaplein 10F
     2408 GX Alphen aan den Rijn

     Postadres
     Postbus 533
     3440 AM Woerden

     0172 748 218

     AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

     © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.