Noodpakket voor banen en economie

6 juli 2021

Het kabinet heeft, naar aanleiding van door de Tweede Kamer aangenomen moties, in een schriftelijke reactie daarop het steunpakket in het derde en vierde kwartaal heroverwogen. In een brief aan de Tweede Kamer worden wijzigingen aangekondigd op de NOW-regeling en wordt het uitstel van betaling van belastingen verlengd. Hieronder treft u een korte uiteenzetting van de wijzigingen.

De NOW-regeling wordt aangepast. Het maximale omzetverlies wordt voor het derde kwartaal van 2021 begrensd op 80%. Dat was 100%. Een bedrijf met een omzetverlies van 100% krijgt dus subsidie voor 68% (80 x 85%). Voor bedrijven met een omzetverlies tussen de 20 en 80% verandert er niks. Deze aanpassing zal worden verwerkt in de nog te publiceren regeling voor NOW 4.

De TVL-regeling wordt niet aangepast.

Verder heeft het kabinet besloten om het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2021.

Als u eerder nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan kunt u tot en met 30 september 2021 verzoeken om 3 maanden uitstel van betaling. Het uitstel loopt dan automatisch tot 1 oktober 2021.

Als u eerder uitstel heeft genoten en dat nog niet heeft verlengd, dan kunt u tot en met 30 september 2021 verlenging aanvragen. Daarbij dient u naar verwachting rekening te houden met extra voorwaarden die vergelijkbaar zullen zijn met de bestaande voorwaarden, waaronder:

–           een bonus- en dividendverbod,

–           een verbod op het inkopen van eigen aandelen;

–           het aanleveren van een derde-verklaring bij een belastingschuld boven de € 20.000 op het moment van het eerste verzoek om uitstel van betaling.

Als u al uitstel van betaling had en eerder om verlenging heeft verzocht, dan wordt uw uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021.

Wij gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw PKF Wallast adviseur.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

Noodmaatregel Regeling open? Wat houdt deze in? Voor wie? Waar aanvragen?
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.3)

periode april 2020-juni 2021

[1]
 • Tegemoetkoming in de loonkosten (van max. 85%)
 • Gebaseerd op loonsom juni 2020
 • Voorschot van 80% door UWV
 • Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies
 • Mits geen dividend, geen bonussen en geen inkoop eigen aandelen
UWV

Meer informatie:

Ministerie SZW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 4)

periode 1 juli 2021 – 30 september 2021

X
 • Tegemoetkoming in de loonkosten (van max. 85%)
 • Gebaseerd op loonsom februari 2021
 • Voorschot van 80% door UWV
 • Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies[2]
 • Mits geen dividend, geen bonussen en geen inkoop eigen aandelen
UWV

Meer informatie:

Ministerie SZW

Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

periode tot 1 oktober  2021

 • Inkomensondersteuning tot sociaal minimum
 • Lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517
 • Zelfstandig ondernemers
 • Waaronder: zzp’ers en DGA’s
 • Wel partnerinkomenstoets
Eigen gemeente

Meer informatie:

Ministerie SZW

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

periode april-september 2021[3]

X
 • Eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten van onbelast per kwartaal voor MKB maximaal € 550.000 en niet MKB € 600.000 in Q2 en € 1.200.000 in Q3.
 • alle ondernemingen in geselecteerde sectoren met minstens 30% omzetverlies
RVO

Meer informatie:

Ministerie EZK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • Ondersteuning kosten die niet meer betaald kunnen worden door verlies aan inkomsten
 • Huishoudens (denk aan bepaalde zelfstandigen, werknemers in quarantaine, etc.)
Continuïteitsbijdrageregeling
 • Maandelijkse continuïteitsbijdrage van een deel van de zorgkosten die normaal gesproken worden vergoed.
 • Zorgaanbieders
VECOZO

Uitstel / verlaging belastingen

 Noodmaatregel Regeling open? Wat houdt deze in? Voor wie? Waar aanvragen?
Uitstel van belastingbetaling
 • Bijzonder uitstel van betalen van belastingen tot 1 oktober 2021[4]
Alle ondernemers die eerder uitstel van belastingbetaling hebben genoten Gaat automatisch
Betalingsregeling
 • Betalingsregeling voor betalen van belastingen voor 60maanden vanaf 1 oktober 2022
Alle ondernemers Belastingdienst
Schrappen verzuimboete betalingsverzuim
 • Geen verzuimboete bij bijzonder uitstel van betaling naheffingsaanslag BTW of LH
Alle ondernemers Gaat automatisch (na indienen verzoek om uitstel van betaling)
Verlaging invorderingsrente
 • De invorderingsrente wordt volgens onderstaande tabel vastgesteld:
Periode Rente
23 maart 2021 – 31 december 2021 0,01%
1 januari 2022 – 30 juni 2022 1%
1 juli 2022 – 31 december 2022 2%
heel 2023 3%
vanaf 2024 regulier tarief 4%
Alle ondernemers Gaat automatisch
Verlaging belastingrentes
 • Rente vennootschapsbelasting 4% i.p.v. 8% tot en met 31 december 2021
Alle ondernemers Gaat automatisch
Deblokkeren G-rekening
 • Vrijgeven gelden voor BTW en LH op Grekening indien om uitstel van betaling is verzocht
Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren Belastingdienst
Wijziging voorlopige aanslag
 • Verlaging voorlopige aanslag IB of VPB
Alle ondernemers Belastingdienst
Verlaging gebruikelijk loon
 • Verlaging gebruikelijk loon evenredig met omzetdaling
Aanmerkelijkbelanghouders die onder de gebruikelijk-loonregeling vallen N.v.t.
Verruiming werkkostenregeling
 • Verhoging vrije ruimte voor 2020 en 2021 tot loonsom € 400.000 tot 3%
Alle ondernemers N.v.t.

Overige fiscale versoepelingen

Noodmaatregel Regeling open? Wat houdt deze in? Voor wie? Waar aanvragen?
Urencriterium
 • Uitgaan van minimaal 24 uur per week voor de perioden 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021
Ondernemers voor de inkomstenbelasting N.v.t.
Vaste vergoedingen
 • Geen noodzaak om aan te passen naar thuiswerksituatie
Alle ondernemers N.v.t.
Administratieve verplichtingen m.b.t. loonheffing
 • Alles wat wettelijk moet maar nu niet kan vanwege 1,5 meter afstand, mag worden uitgesteld tot 31 oktober 2021
Alle ondernemers N.v.t.
Grensarbeiders Duitsland en België
 • Afspraken tussen Nederland en Duitsland / België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen en sociale verzekeringsplicht
Alle ondernemers N.v.t.

Meer informatie:

Rijksoverheid

SVB

Versoepeling kredieten

Noodmaatregel Regeling open? Wat houdt deze in? Voor wie? Waar aanvragen?
Verruiming Borgstelling MKB (BMKB)
 • Verhoging omvang borgstellingskrediet van 50% naar 75%
 • Regeling ook toepasbaar op kredieten met een looptijd tot 2 jaar
MKB Kredietverstrekker

Meer informatie:

RVO

Borgstellingskrediet Landbouw (BL)
 • Borgstelling van 70% voor overbruggingskrediet
 • Maximaal borgstellingskrediet
  € 1,2 miljoen met mogelijke uitbreiding van € 300.000
 • Maximale looptijd 8 kwartalen
Agrarische ondernemers Kredietverstrekker

Meer informatie:

RVO

Garantie Ondernemings-financiering uitbraak coronavirus (GO-C-regeling)
 • Staatsgarantie (80%90%) op middelgrote en grote leningen
MKB en grote ondernemingen Kredietverstrekker

Meer informatie:

RVO

Klein Krediet Corona (KCC)
 • Staatsgarantie (95%) op kleine leningen (€ 10.000 € 50.000)
Kleine ondernemers Kredietverstrekker

Meer informatie:

RVO

Qredits
 • Rentekorting op microkredieten
Kleine ondernemers Qcredits
Corona-overbruggingslening (COL)
 • Financiering van € 50.000 tot € 2.000.000 met looptijd 3 jaar
Innovatieve ondernemingen ROM
Betaalpauze hypothecaire leningen
 • Max. 15 maanden geen aflossing en rente en later inhalen met instandhouding van de hypotheekrenteaftrek
 • Uiterste ingangsdatum 1 juli 2021
Iedereen Kredietverstrekker

Andere niet fiscale mogelijkheden

 Mogelijkheid Voor wie? Waar aanvragen?
Uitstel van betaling pensioenpremies Ondernemers met pensioenverplichtingen Pensioenfonds
Betalingsregeling huur Ondernemers met huurverplichtingen Verhuurder
Betalingsregeling krediet Ondernemers met verplichtingen uit hoofde van een krediet Kredietverstrekker
Betalingsregeling andere crediteuren Ondernemers met openstaande schulden[5] Crediteur
Extra maatregelen gemeente[6] Ondernemers in desbetreffende gemeente Gemeente
Time-out-arrangement (TOA) Ondernemers die onderneming (tijdelijk) stopzetten N.v.t.
Vouchers reisbranche Reisorganisaties die vouchers niet kunnen uitbetalen N.v.t.
Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) Ondernemers met financiële problemen die een akkoord met schuldeisers kunnen sluiten. N.v.t.

Bijgewerkt tot en met 30 juni 2021

[1] Aanvraagperiode t/m 30 juni 2021.

[2] Maximaal omzetverlies wordt begrensd op 80%.

[3] TVL Q2 wordt naar verwachting medio juni opengesteld.

[4] Uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat er een aanslag is opgelegd. Dit kan door gebruik te maken van een  speciaal online formulier van de Belastingdienst.

[5] Te denken valt aan handelscrediteuren, onderhandse geldverstrekkers.

[6] Veel gemeentes denken na over aanvullende maatregelen zoals het (tijdelijk) niet heffen van reclamebelasting, precariobelasting en gratis parkeervergunningen voor (bijvoorbeeld) zorgpersoneel.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.