Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

23 december 2021

Met de recent afgekondigde directe lockdown heeft het kabinet besloten het steunpakket van 14 december te verzwaren. In dit bericht zetten we het steunpakket van 14 en 21 december voor u uiteen.

We starten met een belangrijke fiscale maatregel die niet is verlengd. Per 1 januari 2022 stopt het coulante beleid voor werkgevers om de onbelaste reiskostenvergoeding door te blijven betalen ondanks dat medewerkers (deels) vanuit huis werken. Daar komt bij dat expliciet is geoordeeld dat de thuiswerkvergoeding niet tezamen met een reiskostenvergoeding mag worden uitgekeerd. Werkgevers zullen per 1 januari 2022 dan ook meer aandacht moeten besteden aan het administreren van de kantoor- en thuiswerkdagen van hun medewerkers en dienovereenkomstig de salarisadministratie inrichten.

 

Andere steunmaatregelen zijn wel verlengd, waarbij eveneens de tegemoetkoming is verhoogd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen onderstaand uiteengezet.

 

NOW

 

De NOW wordt verlengd en de tegemoetkoming verhoogd. Werkgevers kunnen voor november en december 2021 en het eerste kwartaal van 2022 aanspraak maken op een tegemoetkoming. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonkosten bij een minimaal omzetverlies van 20%.
De aanvraagperiode voor de maanden november en december 2021 is al gestart toen de maximale vergoeding lager was. Sommige werkgevers krijgen dus al een voorschot op basis van een te laag percentage. De nu aangekondigde hogere tegemoetkoming wordt pas bij de definitieve vaststelling voor deze tranche uitgekeerd.

 

TVL

 

De TVL wordt ook verlengd en de tegemoetkoming verhoogd. Voor het vierde kwartaal van 2021 heeft het kabinet het minimale omzetverlies verlaagd naar 20%. De gedachte daarbij was dat ondernemers nu plotseling hard kunnen worden geraakt door de harde lockdown. De omzetdrempel wordt voor het eerste kwartaal van 2021 weer verhoogd naar 30%.

 

In de TVL is geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel ingevoerd. De in het verleden ingevoerde regeling bleek niet goed uitvoerbaar en leidde tot veel arbeidsintensieve bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Belastinguitstel

 

Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot 31 januari 2022. Dat is een extra maand ten opzichte van de vorige verlenging. De overige aspecten van de regeling zijn niet aangepast. In januari 2022 zal een nieuwe beoordeling door het kabinet plaatsvinden of de belastingverplichtingen zich nog verhouden tot de (dan geldende) beperkende maatregelen.

 

BBZ

 

Voor zzp’ers heeft het kabinet het besluit bijstand zelfstandigen (BBZ) versoepeld. De aanvraag wordt behandeld door gemeenten, waarbij er tijdelijk geen vermogenstoets geldt en is de uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht van twee maanden.

 

TOZO-leningen

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) liep tot 1 oktober 2021 en strekte tot de financiële ondersteuning van zzp’ers. Het kabinet komt nu met twee versoepelingen in het kader van de terugbetaling van deze leningen. Zo is de verplichting te starten met de terugbetaling verschoven naar 1 juli 2022 (was 1 januari 2022) en moet deze in maximaal 6 jaar worden terugbetaald (was 5 jaar).

 

Verder bevat het steunpakket nog specifieke tegemoetkomingen voor onder andere de cultuur- en sportsector, gemeenten en dierentuinen. Deze regelingen zijn zeer specifiek en om die reden niet in dit overzicht opgenomen.

 

Wij gaan ervan uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw PKF-adviseur.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.