Inspecteur bewees zwarte omzet niet

5 oktober 2018

Bewijs van zwart loon betekent niet dat daarmee tevens aannemelijk is dat tot het bedrag van die lonen sprake was van niet geboekte omzet. Beroep op aanspraak op driemaal dwangsom toegewezen.

Een fiscale eenheid van de btw ontving naheffingsaanslagen loonheffingen, btw en vennootschapsbelasting met vergrijpboetes. De inspecteur was namelijk van mening dat tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen niet in de boekhouding opgenomen lonen (hierna: zwarte lonen) betaalden aan werknemers en dat deze zwarte lonen betaald moesten zijn uit zwarte omzet. Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of en in hoeverre de inspecteur aannemelijk maakte dat de vennootschap omzet realiseerde die niet in de boekhouding was verantwoord en waarover geen btw op aangifte was voldaan en of ter zake van de daardoor te weinig voldane btw terecht een vergrijpboete van 50 percent was opgelegd. In incidenteel hoger beroep was in geschil of de vennootschap recht heeft op driemaal een dwangsom van € 1.260, op proceskostenvergoeding en op vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Het hof oordeelde dat hoewel de inspecteur aannemelijk maakte dat de vennootschap niet in de boekhouding verantwoorde lonen (zwarte lonen) betaalde aan haar werknemers, dit niet betekent dat daarmee tevens aannemelijk is dat tot het bedrag van die lonen (of tot een bedrag van die lonen verhoogd met winstopslag en btw of tot een ander bedrag) sprake was van niet geboekte omzet. Het kan namelijk niet worden uitgesloten dat die zwarte lonen voldaan zijn uit op correcte wijze verantwoorde inkomsten, waarbij die lonen anders dan als loonkosten (bijvoorbeeld als overige kosten) in de boekhouding zijn verantwoord. De enkele omstandigheid dat de voorraad met een bepaald bedrag is afgenomen, leidt ook niet vanzelfsprekend tot de conclusie dat er sprake was van omzet.

Het hof oordeelde verder dat de vennootschap recht heeft op toekenning van driemaal een dwangsom van € 1.260. De belastingaanslag voor het jaar 2007 en de afzonderlijke boetebeschikking voor dat jaar zijn namelijk niet op hetzelfde biljet vermeld zodat de bezwaren daartegen vanwege het verschil in dagtekening niet gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig zijn ingediend. Ook is er geen sprake van samenhang met het bezwaar tegen de belastingaanslag voor de jaren 2008 tot en met 2010. Aan de naheffingsaanslag voor deze jaren liggen namelijk afwijkende geschillen ten grondslag. Het beroep op immateriële schadevergoeding en proceskostenvergoeding werd afgewezen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 04-09-2018, nrs. 17/00588 t/m 17/00590 (gepubl. 14-09-2018) (ECLI:NL:GHARL:2018:7812)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.