Innovatiebox (nog) interessanter in 2023!

10 november 2022

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd dat het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (de ‘MKB-schijf’) in 2023 stijgt van 15% naar 19%. Het drempelbedrag voor de tweede schijf gaat daarnaast omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het hoge tarief vennootschapsbelasting blijft in 2023 25,8% (net als in 2022).  

De verhoging van het tarief heeft gevolgen voor ondernemers. Om te beginnen gaan vennootschapsbelastingplichtige ondernemers meer belasting betalen: in de eerste schijf 4% meer. Bovendien is het hogere tarief al eerder van toepassing (vanaf € 200.000 winst).

Hierna is de ontwikkeling van de schijven en de tarieven vanaf 2021 t/m 2023 weergegeven. Let op: de genoemde wijzigingen per 1 januari 2023 zijn pas definitief na akkoord van de Tweede en Eerste Kamer.

Jaar 2021 2022 2023
Tarief eerste schijf 15% 15% 19%
Belastbaar bedrag tot € 245.000 € 395.000 € 200.000
Toptarief boven de eerste schijf 25% 25,8% 25,8%

Tarief innovatiebox – verschil met regulier tarief vennootschapsbelasting 2022

Het tarief waartegen winst in de innovatiebox wordt belast, is op dit moment 9%. Een verschil van 16,8% met winst die normaal gesproken in de tweede schijf vennootschapsbelasting werd belast. Het verschil met de eerste schijf vennootschapsbelasting bedraagt nu 6%, nog steeds een aanzienlijke besparing.

Tarief innovatiebox – verschil met regulier tarief vennootschapsbelasting 2023

Veel MKB-ondernemers kregen tot 2023 niet te maken met de tweede schijf vennootschapsbelasting, omdat hun winst niet hoger was dan € 395.000 per jaar per belastingplichtige. Vanaf 2023 is belastingheffing in de tweede schijf vennootschapsbelasting voor meer MKB-ondernemers aan de orde, omdat nu het meerdere boven € 200.000 per jaar per belastingplichtige belast is in deze schijf. Het tarief in de tweede schrijf vennootschapsbelasting blijft zoals gezegd wel gelijk.

Het verschil tussen het tarief vennootschapsbelasting 2023 in de eerste schijf (19%) en het tarief waartegen winst in de innovatiebox wordt belast (9%), neemt in 2023 dus toe tot 10%. Daarnaast is in 2023 eerder sprake van belastingheffing in de tweede schijf en dan is het verschil nog groter.

Forfaitaire toepassing innovatiebox (art. 12bd Wet op de Vennootschapsbelasting 1969)

Het bepalen van het innovatieboxvoordeel en de afstemming van de toepassing van de innovatiebox met de Belastingdienst, brengt kosten met zich mee die voor een belastingplichtige met beperkte winst niet in verhouding kunnen staan tot de voordelen. Met de forfaitaire mogelijkheid wordt aan belastingplichtigen de mogelijkheid geboden om op eenvoudige wijze de innovatiebox toe te passen. Ook het voordeel van deze forfaitaire toepassing innovatiebox neemt toe door de verhoging van het tarief van de eerste schijf vennootschapsbelasting en de verlenging van deze schijf.

Mits de spelregels worden gevolgd, mag 25% van de winst (met een maximum van € 25.000) tegen het innovatieboxtarief (9% in 2022) worden belast. Het voordeel voor een belastingplichtige die in 2023 maximaal € 200.000 winst maakt, is € 2.500 (€25.000 * (19%-9%)). In 2022 is dit nog € 1.500 (€25.000 * (15%-9%)).

Het voordeel voor een belastingplichtige die in 2023 meer dan € 395.000 winst maakt, is € 4.200 (€25.000 * (25,8%-9%)). In 2022 is dit voordeel gelijk, maar met de kanttekening dat in 2023 al eerder (bij een winst van meer dan € 200.000) dit hogere voordeel van de innovatiebox aan de orde is.

Zie ook dit artikel over de forfaitaire regeling innovatiebox.

Conclusie

De innovatiebox wordt nog interessanter door de verhoging van het tarief vennootschapsbelasting en de verlenging van de eerste schijf in 2023. Dit geldt ook voor de forfaitaire regeling innovatiebox.

Vragen over de innovatiebox of over de Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) als toegangsticket voor de innovatiebox vennootschapsbelasting? Neem dan gerust contact op met Twan Weusten.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.