Hof past besluit eigen woning en oogmerkvereiste toe

18 oktober 2018

Ook als uitgaven voor een eigen woning eerst uit eigen middelen worden voldaan en op een later moment hiervoor een lening wordt aangegaan, kan sprake zijn van een eigenwoningschuld. Van belang is dat op het moment dat de uitgaven worden gedaan, men aannemelijk kan maken dat men het oogmerk heeft die uitgaven te financieren door een lening.

Een man en zijn vrouw woonden tot 31 augustus 2009 in een woning. Daarna verhuisde het echtpaar naar de huidige woning. Tussen 31 augustus 2009 en 1 januari 2013 zijn beide woningen voor het echtpaar een eigen woning waarvoor kostenaftrek geldt op grond van art. 3.111, lid 3 Wet IB 2001. Per 1 januari 2013 is de marktwaarde van de oude woning € 924.000 en de eigenwoningschuld € 725.000. De kosten voor de huidige woning na aankoop en onderhoud/verbetering bedragen € 2.235.000. De man is dga en heeft ook nog bij zijn eigen bv een lening afgesloten.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden is het de vraag wat de hoogte is van de eigenwoningschuld. De man wil de rente op de lening op zijn oude huis, de rente op de lening voor zijn nieuwe huis en de rente op de lening bij zijn bv in aftrek brengen als kosten eigen woning. Aftrek van de rente op lening voor zijn oude huis was volgens Rechtbank Gelderland niet meer mogelijk.

De verbouwingskosten van de nieuwe eigen woning heeft het echtpaar in eerste instantie uit eigen middelen voldaan. Daarover oordeelt het hof dat als uitgaven voor verbetering en/of onderhoud eerst uit eigen middelen worden gefinancierd en pas daarna worden gefinancierd met een lening er nog steeds sprake kan zijn van een eigenwoningschuld. Van belang is dat de belastingplichtige op het moment van het betalen van die kosten het oogmerk heeft om die kosten te financieren door een geldlening en dat die geldlening voor dat doel is aangegaan. Het hof bepaalt de eigenwoningreserve op € 199.000 (€ 924.000 -/- € 725.000). Aan de hand van een goedkeurend besluit bepaalt het hof vervolgens de eigenwoningschuld op € 2.036.000 (€ 2.235.000 -/- € 199.000). De man heeft tijdens de procedure echter het (subsidiaire) standpunt ingenomen dat de eigenwoningschuld op € 1.767.500 moet worden vastgesteld. Daarom stelt het hof de maximale eigenwoningschuld voor de man op dat bedrag vast.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 nr. 18/00009 (gepubl. 28-09-2018), (ECLI:NL:GHARL:2018:8334); Rb. Gelderland 28-11-2017, nr. AWB – 16 _ 7827 (ECLI:NL:RBGEL:2017:6127); MvF 10-06-2010, nr. DGB 2010/921 (Stcrt. 2010, 8462)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.