HET KOST MEER TIJD DAN JE DENKT!’

13 april 2021

‘HET KOST MEER TIJD DAN JE DENKT!’

PKF Wallast krijgt energie van bedrijfsopvolgingen

 

Toen we Lianne Vermeulen-Boelm en Ron Henzen van PKF Wallast
vertelden dat het thema van deze editie van OnderNamen “Energie”
is, wisten zij vrijwel direct waar ze het over wilden hebben in hun
artikel: bedrijfsopvolgingen. Ze zijn daar in teamverband vaak mee
bezig en stellen dat er binnen hun vakgebied bijna geen energiekere
processen zijn dan dat.

‘Je vraagt je in eerste instantie misschien af wat energie en
bedrijfsopvolgingen met elkaar te maken hebben’, zegt Ron,
fiscalist en partner bij PKF Wallast, een organisatie van
accountants, belastingadviseurs, business valuators en
bedrijfsjuristen. ‘Maar wij zien wel degelijk een link. Als wij een
proces van bedrijfsopvolging doorlopen, komen er heel veel
disciplines binnen ons kantoor samen, op fiscaal, juridisch,
valuation en accountancygebied. Dat zorgt voor een mooie mix aan
energie, die je nodig hebt om alles vanaf het begin tot het eind
goed neer te zetten.’ Lianne, bedrijfsjurist bij PKF Wallast, vult
aan: ‘Vergeet ook niet de energie die speelt tussen de
verschillende stakeholders die bij een bedrijfsopvolging betrokken
zijn. Naast de ondernemer en bedrijfsopvolger zijn dit bijvoorbeeld
de bank, notaris, (andere) kinderen, werknemers en de
ondernemingsraad. Ook komt er vaak veel emotionele energie kijken
bij een bedrijfsopvolging. Een ondernemer doet immers afstand van
zijn “kindje”.’

Denk aan de tijd
Veel ondernemers zullen vroeg of laat bezig zijn met
bedrijfsopvolging. Het kan zijn dat het bedrijf wordt overgedaan
aan één van de kinderen, een medewerker of misschien wel iemand
buiten het bedrijf. Hoe dan ook is het belangrijk om er op tijd
over na te denken, zo stellen Lianne en Ron. Bij PKF Wallast weten
ze inmiddels dat het bewustzijn hierover per ondernemer verschilt.
‘Er zijn ondernemers die alles al hebben voorbereid en precies
weten wat ze willen’, aldus Ron. ‘Maar veel ondernemers zijn bezig
met de waan van de dag en hebben het minder duidelijk op hun
netvlies. Ze trekken dan meestal te laat aan de bel.’ Lianne: ‘Het
voltooien van een bedrijfsopvolging kost gewoon tijd. Er gaat
veelal een jaar of langer overheen. Dat komt omdat je te maken hebt
met verschillende stakeholders, die allemaal moeten worden
ingelicht en vaak medezeggenschap hebben. Stel dat één van je
kinderen je opvolgt, dan moet ook worden bekeken wat het betekent
voor de erfenis en eventuele andere kinderen. De Belastingdienst
heeft ook zijn tijd nodig; je wilt vooraf zekerheid hebben dat de
opvolging niet leidt tot fiscale verrassingen. Daar gaan meerdere
correspondentierondes overheen. Een bank wil je ook niet op het
aller laatste moment overvallen met het nieuws; de
bedrijfsopvolging kan invloed hebben op de financiering van het
bedrijf en de bank zal dat willen beoordelen. En denk je er
bijvoorbeeld over na hoe je medewerkers gaan reageren en of daar
mogelijke bezwaren zullen leven? Je hebt elkaar echt nodig in dit
proces, dus als je hier tijdig mee begint, kun je veel onnodige
hobbels en stress voorkomen.’

 

‘In het proces van
bedrijfsopvolging draait het allemaal om teamwork’

 

Verschillende disciplines komen samen
In het proces van bedrijfsopvolging draait het allemaal om
teamwork, iets wat bij PKF Wallast de afgelopen jaren alleen maar
belangrijker is geworden. ‘Vroeger was de relatiemanager vaak
dubbel opgeleid en deed hij alles voor de cliënt’, vertelt Lianne.
‘Omdat ons werk specialistischer is geworden, opereren we steeds
meer in teamverband. De samenstelling van dit team is afhankelijk
van de soort casuïstiek. We starten veelal met een kick-offsessie
waarin we met elkaar bespreken wat het tijdsplan en het stappenplan
wordt. Onze cliënt heeft weliswaar één aanspreekpunt, maar achter
de schermen zoeken we naar de juiste combinatie van disciplines om
het proces zo goed mogelijk te laten lopen. We maken met elkaar
afspraken over wie wat doet om zo tot het beste eindresultaat te
komen. Ron: ‘Daar krijg ik dus enorm veel energie van, samen iets
over de eindstreep trekken. Je weet van tevoren nooit precies wat
je gaat tegenkomen en hoe het proces zal verlopen, en dat is zo
mooi aan deze tak van sport. Bedrijfsopvolging heeft ook
raakvlakken met bijvoorbeeld estate planning, value based
management en financiële planning. Dat alles in één traject
samenkomt, dat is toch mooi?’

Uit het boekje
Lianne en Ron werken momenteel aan een mooie bedrijfsopvolging van
een middelgroot bouwbedrijf. ‘Dit is voor ons allebei een heel
fijne case, omdat het echt een bedrijfsopvolging uit het boekje is.
Qua tijdslijnen, qua gedachtegang vanuit de ondernemer, de
stakeholders, alles klopt eigenlijk. We zijn daar met z’n tweeën
naar toe gegaan om met de betrokkenen van gedachten te wisselen.
Lianne heeft de aandeelhouders van het bedrijf uitleg gegeven over
de juridische stappen en de impact voor alle partijen. We kregen
terug dat ze dit heel fijn vonden. Het is belangrijk om een cliënt
stap voor stap mee te nemen in het proces. Er worden in zo’n
situatie overeenkomsten gemaakt die misschien wel tien jaar gaan
gelden, dan moet je zeker weten dat iedereen erachter staat. Een
bedrijfsopvolging hoort ten slotte ook een mooi moment te zijn, en
daar willen wij graag aan bijdragen.’

 

Drie tips als je bezig bent met bedrijfsopvolging (niet
uitputtend!):

1. Begin op tijd; ‘Een bedrijfsopvolging is echt niet binnen een
week geregeld.’
2. Betrek vanaf het begin af aan alle stakeholders erbij; ‘Zorg dat
niemand voor verrassingen komt te staan, want dat kan alleen maar
vertragend werken.’
3. Denk na over de impact op jouw inkomen en vermogen: ’Het is fijn
om te weten hoe je inkomen eruit ziet zodra je je onderneming
verkoopt dan wel (deels) schenkt en wat de impact is op jouw
toekomstige nalatenschap en de (inkomens)positie van je
nabestaanden.’

 

Bron: April 2021 | OnderNamen
magazine: https://ondernamen.nl/het-kost-meer-tijd-dan-je-denkt/

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.