Gesprek met de oorspronkelijke oprichter: A.C. Wallast sr.

5 september 2019

PKF Wallast is in 1959 opgericht door de heer Wallast. Geen enkele (huidige) collega heeft het genoegen gehad om met de heer Wallast samen te werken. Wallast sr. is namelijk in 1978 met pensioen gegaan. Sinds ongeveer 1985 is hij ook niet meer als commissaris aan ons verbonden. Wat weten we eigenlijk van onze oorspronkelijke oprichter? Hieronder een verslag van een gesprek uit 1999 tussen Jan-Pieter Bood, Erik van der Kooi en A.C. Wallast sr. over PKF Wallast en zijn privéleven. Jan-Pieter Bood en Erik van der Kooij waren in die tijd werkzaam bij PKF Wallast als adviseur.

De weg erheen

Woensdag 28 april 1999 om 11:00 hadden wij (Jan-Pieter Bood en Erik van der Kooi) een afspraak met de heer en mevrouw Wallast op hun huisadres in Woerden. Het leek ons het beste om zo ‘blanco’ mogelijk naar Wallast sr. af te reizen, dus wij hadden ons nog niet in de geschiedenis van Wallast verdiept. Zodoende konden wij alles in een eerste (en dat is toch de beste) indruk verwerken. Uiteraard was ons voornemen om strikt op tijd in Woerden te zijn, maar conform goed gebruik kwam daar weinig van terecht. Om precies 11.15 uur arriveerden wij bij de heer en mevrouw Wallast. De door ons voorgenomen excuses bleken niet nodig. Naar de mening van Wallast sr. gaven wij door middel van het te laat komen aan dat wij goede accountants zijn! Bij binnenkomst waren wij al snel onder de indruk van de vele mooie schilderijen die aan de muur hingen. En wat bleek, deze waren door Wallast sr. zelf gemaakt. De eerste verrassing was aldaar.

 

Amsterdamse Pijp

Na te zijn bijgekomen van de verbazing omtrent de schilderkunsten van Wallast sr. begonnen wij met het stellen van de eerste vragen naar de levensloop van Wallast sr. Althans, dat was zo de bedoeling, maar eenmaal het woord te hebben genomen hield Wallast sr. niet meer op met het vertellen van een boeiend levensverhaal.

 

De heer Wallast sr. is geboren op 16 oktober 1913. Hij komt oorspronkelijk uit de Amsterdamse Pijp. Via Rotterdam en Den Helder is hij in zijn jeugd naar Leeuwarden verhuisd. Aldaar heeft hij zijn vrouw Jitske Kooistra leren kennen. Inmiddels zijn zij al meer dan 60(!) jaar met elkaar getrouwd. Zij is een echte Friezin uit Leeuwarden. Samen hebben zij vijf kinderen voortgebracht (drie zoons en twee dochters).

 

Indirecte en directe belastingen

Wat ons opviel is dat Wallast sr. al zeer vroeg begonnen is met werken. Gedwongen door financiële omstandigheden thuis is hij op zijn 17e begonnen bij de Belastingdienst, de dienst der registratie en domeinen (toen geheten: belastingdienst registratie en successie). Zijn eerste werkzaamheden bestonden uit het registreren van akten en het vaststellen van de registratierechten (inmiddels overdrachtsbelasting). Later volgde het successiewerk, waarbij kennis van notarieel recht (huwelijksgoederenrecht en erfrecht) nodig was. Van de hiervoor behaalde examens werd één examen in de Ridderzaal te Den Haag afgenomen. Een bijzonderheid in de verrichte successiewerkzaamheden is de door hem verzorgde verificatie van de successieaangifte van Keizer Wilhelm (laatste keizer van het Duitse Rijk). Na de genoten opleidingen op het gebied van de indirecte belastingen volgden ook opleidingen op het gebied van de directe belastingen en daarmee samenhangend ook werkzaamheden op dat gebied. Aan zijn periode van werkzaamheden op het gebied van directe en indirecte belastingen zijn zeer vele detacheringen binnen Nederland verbonden. In totaal heeft hij op ongeveer 15 belastingkantoren’, -inspecties en –directies gewerkt. Naar onze indruk derhalve zo ongeveer op elk belastingkantoor, -inspectie en –directie van Nederland (toendertijd). Tenslotte kwam hij als hoofdcontroleur tot de definitieve keus van zijn werkterrein: de directe belastingen. Zijn langste tijd bracht hij door in Alkmaar. Daar heeft hij gewerkt van 1947 tot 1954. Toen begon het waarschijnlijk weer te kriebelen.

 

Tony

In 1954 besloot Wallast sr. te emigreren naar Amerika. Bij zijn afscheid bood de directeur-generaal der belastingen hem een herplaatsing in rijksdienst aan, indien hij op niet al te lange termijn zou wensen terug te keren naar Nederland. In Amerika werd een woning betrokken in Grand Rapids (Michigan). Daar heeft de ‘Tony’ geheten Wallast sr. nog kort een schriftelijke opleiding gevolgd voor CPA (Certified Public Accountant) gevolgd. Doch de vooruitzichten, waaronder met name de na het examen verplichte praktische werkjaren tegen een minimale beloning, deden het hem besluiten zijn opleiding te beëindigen. Hij koos ervoor de arbeidsmarkt te betreden. Zijn eerste werkzaamheden bestonden onder andere uit het schilderen van huizen. Later volgde hierop administratief werk in combinatie met handwerk. De Amerikaanse periode duurde tot in 1956. De weg leidde weer terug naar Nederland. Aldaar aanvaardde Wallast sr. een leidinggevende functie op de inspectie Delft. Bij Koninklijk Besluit werd hij herbenoemd tot hoofdcontroleur.

 

De gok

Voor ons was de meest prangende vraag, waarom en hoe begint iemand een eigen bedrijf? Het antwoord was in eerste instantie enigszins ontnuchterend: het was een ‘gok’! Maar dan niet zo zeer een gok van of hij het wel leuk zou vinden, maar meer in de zin van een financiële gok. Verder noemde Wallast sr. het starten van zijn eigen bedrijf wel zijn “tweede emigratie”. Het ging als volgt. Op een dag werd Wallast sr. door één van de vele kleine accountantskantoren die zich in Delft en omstreken hadden gevestigd benaderd. De directeur van het bedrijf (welk bedrijf overigens bestond uit twee medewerkers en zetelde in een kamer van 7 x 7 meter) benaderde hem of hij nog iemand kende die zijn bedrijf zou kunnen overnemen. De directeur zelf had namelijk een baan als wethouder aanvaard. Nadat Wallast sr. enkele gegadigden had aangewezen, bleek dat de man Wallast sr. zelf als opvolger op het oog had. Wallast sr. antwoordde echter op diens vraag het bedrijf over te nemen: “Nee”. Enkele weken kwam hij echter op dat besluit terug. Je moet je voorstellen dat hij daarmee een goed betaalde baan met een mooie functie opgaf voor een bedrijf dat zeer klein was en waarmee zijn inkomen er in eerste instantie flink op achteruit ging (de “gok”). Het ging echter voorspoedig en in 12 jaren tijd groeide het bedrijf van een eenmanszaak met één hulpje gevestigd in een kleine kamer uit tot een bedrijf met ruim twintig personeelsleden. In die twaalf jaren bleef Wallast sr. enig kapitein op het schip. Daarna heeft hij onder andere samengewerkt met zijn zoons. Toen het bedrijf was uitgegroeid tot 55 personeelsleden en over vier kantoren was verdeeld (Delft, Rotterdam, Utrecht en Woerden) is Wallast sr. in 1978 uitgetreden. Hij had toen de leeftijd van 65 bereikt. Overigens is hij direct na pensionering tot aan 1 januari 1985 nog wel als commissaris aan Wallast verbonden geweest.

 

Daarna

Na zijn uittreding in 1978 heeft hij het in eerste instantie niet na kunnen laten zich toch enigszins met advieswerk bezig te houden, maar geleidelijk aan namen zijn hobby’s steeds meer tijd in beslag. Zijn schilders kwaliteiten hebben wij reeds hierboven geprezen. In totaal heeft hij 60 (!) schilderijen geproduceerd. Daarnaast bleek dat hij zich ook met (beeld) houtsnijwerk heeft beziggehouden. Wij hebben een zeer mooi houten beeld van een man mogen aanschouwen.

 

Nevenactiviteiten

Behalve veelzijdig adviseur is Wallast sr. ook op ander gebied zeer actief geweest. Onder andere heeft hij de gedachtengoed van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij; later opgegaan in het huidige CDA) actief uitgedragen. Ook voor de gereformeerde kerk en de vakbeweging CNV is hij actief geweest. Zijn verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog hebben er nog toe geleid, dat er een boompje voor hem in Israël is geplant.

 

Tot slot

Er is veel veranderd de afgelopen 60 jaar maar de door de heer Wallast in 1959 geformuleerde marktbenadering blijkt nog steeds onze succesfactor. Onze kenmerken, namelijk de brede en geïntegreerde advisering (accountancy, belastingadvies, juridisch en bedrijfseconomisch) maken ons uniek.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.