Fiscale maatregelen in Coalitieakkoord 2021-2025

20 december 2021

Op 15 december hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gepresenteerd. Wij hebben de voor u meest relevante voorgenomen fiscale maatregelen eruit gehaald en overzichtelijk op een rijtje gezet.

1. Bedrijven en ondernemers

 

Onderwerp

Voorgenomen maatregel

Ingangsdatum (onder voorbehoud)

Aanpassingen box 2

Het Wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast. De grens wordt verhoogd van € 500.000 naar

€ 700.000.

1 januari 2024

Er wordt onderzocht of het uitstellen van belastingheffing over beleggingsvermogen in box 2 beperkt kan worden, om zo meer evenwicht te creëren tussen beleggen in privé en in de BV.

n.n.b.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Het streven is om de faciliteiten voor bedrijfsopvolging voor de schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting te verbeteren en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Afschaffing lijkt niet aan de orde, maar er moet rekening gehouden worden met strengere voorwaarden.

n.n.b.

Belastingheffing zzp’ers

Ter bevordering van het evenwicht tussen zzp’ers en werknemers in loondienst wordt de zelfstandigenaftrek in jaarlijkse stappen van € 650 afgebouwd tot € 1.200 in 2030. Dit wordt gecompenseerd met hogere arbeidskorting. Daarnaast komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Vanaf 1 januari 2023

Vennootschapsbelasting

De aangescherpte Controlled Foreign Company-maatregel en de Pillar II-maatregel worden ingevoerd ter verbreding van de grondslag en verhoging van de opbrengst.

CFC-maatregel: n.n.b.

Pillar II-maatregel: 2023

Als bovenstaande maatregel niet tot de gewenste opbrengst leidt, wordt aanpassing van de tarieven en/of schijven niet uitgesloten.

2. Vermogen

 

Onderwerp

Voorgenomen maatregel

Ingangsdatum (onder voorbehoud)

Herziening box 3

Afschaffen van de leegwaarderatio, waardoor verhuurde woningen in box 3 zwaarder belast zullen gaan worden.

1 januari 2023

Heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 50.000 naar circa € 80.000 per persoon.

1 januari 2023

Invoering box-3 stelsel op basis van reëel rendement, waarbij de werkelijke inkomsten uit vermogen worden belast. Uitzondering hierop is de waardestijging van vastgoed, deze blijft voorlopig forfaitair belast.

1 januari 2025

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning (‘Jubelton’) wordt afgeschaft.

1 januari 2024

Overdrachtsbelasting

Het reguliere overdrachtsbelastingtarief gaat van 8% naar 9%, met als doel het creëren van ruimte op de woningmarkt voor niet-beleggers. Het tarief voor verkrijgingen van eigen woningen blijft 2% en de startersvrijstelling blijft ook in stand.

1 januari 2023

3. Diversen

 

Onderwerp

Voorgenomen maatregel

Ingangsdatum (onder voorbehoud)

Middelingsregeling

De mogelijkheid tot middeling in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft.

1 januari 2023

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding  wordt verhoogd, in welke mate wordt nader bepaald.

1 januari 2024

Energie- en milieuinvesteringsaftrek

De budgetten voor de EIA en MIA worden structureel verhoogd.

EIA: 1 januari 2023

MIA: 1 januari 2025

BPM-vrijstelling bestelauto’s

De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s wordt in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026.

1 januari 2024

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.