Prinsjesdag 2023 | Minder formele communicatie met burger-Belastingdienst

19 september 2023

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting nu wat heet, een gedeformaliseerde werkwijze. Deze werkwijze zorgt ervoor dat belastingplichtigen en de Belastingdienst niet onnodig juridisch en formeel (onderling) hoeven te communiceren om de aanslag inkomstenbelasting aan te (laten) passen. Hiermee zijn bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief de daarmee gemoeide inzet van tijd en kosten voor zowel burgers als de Belastingdienst, minder vaak nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herziene digitale aangifte inkomstenbelasting. Het kabinet is van mening dat deze huidige werkwijze voldoet aan de maatstaven van eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en acht het in het belang van zowel de Belastingdienst als burgers om deze werkwijze te continueren. Vandaar onderhavig wetsvoorstel waarin een wettelijke basis aan deze werkwijze wordt gegeven. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel voorzien in een aanvullende waarborg ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Wat vindt PKF Wallast?
Een goede ontwikkeling. Daar waar aanpassingen “makkelijk” kunnen, moeten er geen onnodige formele hindernissen worden opgeworpen. Het is een goede ontwikkeling dat bijvoorbeeld de praktijk van een herziene digitale aangifte nu ook een wettelijke basis krijgt. Het is goed dat er nagedacht wordt over deze verbeteringen en dat er, met dit wetsvoorstel, ook daadwerkelijk stappen worden gezet.  

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website