Prinsjesdag 2023 | Verhoging box 3-tarief

19 september 2023

Het oorspronkelijke idee was het box 3-tarief stapsgewijs te verhogen naar 34%. Het is nu 32% (2023); het zou dus voor 2024 33% moeten worden. Er wordt voorgesteld het tarief al per 1 januari 2024 te verhogen naar 34%. Dit blijft (vooralsnog) ook het tarief in 2025.

Wat vindt PKF Wallast?
Box 3 is nog lang niet uitgekristalliseerd en het nieuwe stelsel naar heffing over het werkelijk rendement is nog volop in discussie. Ook het te hanteren tarief wordt mogelijk een heroverwegings- en discussiepunt. Het nu vroegtijdig verhogen van het tarief van 32% naar 34% en het overslaan van het tarief van 33% in 2024 komt mede voort uit het budgettaire gat dat ontstaat door het uitstel van het nieuwe box-stelsel van 2026 naar (vooralsnog) 2027.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.