Prinsjesdag 2023 | Familiefondsen moeten gaan herstructureren en gaan meer belasting betalen

19 september 2023

Het fonds voor gemene rekening (“fgr”) wordt veelal ingezet om in familieverband gezamenlijk te beleggen. Het fgr wordt daarbij ingezet als een flexibele entiteit om in de vennootschapsbelastingsfeer te beleggen. Veelal kan een fgr bovendien gebruikmaken van de status “vrijgestelde beleggingsinstelling”, ofwel vbi, waardoor het fgr is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en geen belastingaangifte hoeft te doen.

In het Belastingplan 2024 zijn wijzigingen aangekondigd die het familiefonds in zijn huidige vorm doen eindigen, doordat een fgr niet langer onderworpen zal zijn aan de vennootschapsbelasting. Daarnaast komt de vbi-status voor dergelijke familiefondsen vanaf 2025 te vervallen.

De wijziging heeft tot gevolg dat per 1 januari 2025 de zelfstandige belastingplicht van het fgr vervalt en alle vermogensbestanddelen geacht worden aan de deelgerechtigden te worden vervreemd en dat ook de bewijzen van deelgerechtigdheid geacht worden fictief te zijn vervreemd. Voornoemde gevolgen leiden tot heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Om de gevolgen voor bestaande situaties te beperken, is overgangsrecht aangekondigd dat er onder andere in voorziet om op Prinsjesdag bestaande gevallen zonder belastingheffing te kunnen herstructureren. Voor wie daar niet voor kiest komt er een betalingsfaciliteit van ten hoogste tien jaar.

Wat vindt PKF Wallast?
Familiefondsen in de vorm van een fgr zijn de laatste jaren vooral populair geworden als alternatief voor het beleggen van vermogen in box 3. De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat een familiefonds in de vorm van een fgr door deze wet vanaf volgend jaar niet langer zelfstandig vennootschapsbelastingplichtig is en het vermogen – indien herstructurering achterwege blijft – (met tussentijdse heffing) terugkeert naar box 3. Gebruikmaken van het overgangsrecht is derhalve aan te bevelen, nu daarmee acute heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting kan worden voorkomen. Het eventueel doorvoeren van een herstructurering kan vanaf 1 januari 2024 met behulp van het overgangsrecht onder voorwaarden fiscaal neutraal plaatsvinden.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het vbi-regime bij het beleggen van privévermogen vervalt met ingang van 2025, een jaar later dan was aangekondigd.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl