Prinsjesdag

Traditiegetrouw hebben onze collega’s dit jaar een Prinsjesdagspecial gepubliceerd. Bekijk hieronder de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2023.

Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022 staat in het teken van koopkrachtreparatie. Het kabinet beoogt om met name de lagere en middeninkomens enigszins te compenseren voor de gestegen prijzen. De forse ingrepen van het kabinet worden onder andere gefinancierd door verschillende belastingverhogingen. Deze komen vooral terecht bij het bedrijfsleven en bij vermogenden. Naast de koopkrachtreparatie en de financiering hiervan springt de overbruggingswetgeving voor box 3 in het oog.

Wilt u weten welke fiscale wijzigingen u staan te wachten en wat voor invloed dit zal hebben op verschillende gebieden? Op 24 november organiseren wij de PKF Wallast Academy. Tijdens deze bijeenkomst zullen Jeroen van Strien en Ron Henzen het Belastingplan 2023 met u behandelen. 

Onderdelen belastingplan

Het totale pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen:

 1. het wetsvoorstel Belastingplan 2023
 2. het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
 3. het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3
 4. het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie
 5. het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
 6. het wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
 7. het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning.

De in deze wetsvoorstellen aangekondigde maatregelen passeren in deze Prinsjesdagspecial de revue. Hierbij besteden wij ook aandacht aan de in de fiscale verzamelwet 2023 voorgestelde wijzigingen. Deze fiscale verzamelwet is al op 20 mei van dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer.

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt wat de belastingtarieven voor het komende jaar 2023 gaan worden. Wij hebben alle fiscale kerncijfers 2023 voor u op een rij gezet met daarachter de tarieven zoals die dit jaar nog gelden.

In dit overzicht hebben wij voor u de belangrijkste voorgestelde belastingtarieven van 2023 op een rij gezet. Ter vergelijking hebben wij ook de fiscale kerncijfers van 2022 opgenomen. De volgende wijzigingen vinden wij het meest opvallend:

 • Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst stijgt van 15% naar 19%.
 • De eerste schijf van de vennootschapsbelasting is ingekort van € 395.000 naar € 200.000. Vanaf € 200.000 betaalt u dus het toptarief van 25,8%.
 • Het tarief van box 3 stijgt van 31% naar 32% en zal naar verwachting in 2024 en 2025 verder stijgen naar respectievelijk 33% en 34%.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling tot € 400.000 stijgt van 1,7% naar 1,92%.
 • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting stijgt van 8% naar 10,4%.

Koopkrachtverbetering

Het kabinet realiseert de koopkrachtverbetering voor vooral de lage en de middeninkomens onder andere

door een verhoging van verschillende toeslagen. Het totale pakket bedraagt ruim € 17 miljard waarvan bijna € 5 miljard structureel. Verder stijgt het minimumloon in 2023 met ruim 10%. Ook wordt de belasting op arbeid verlaagd door een daling van het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en een stijging van de arbeidskorting. Tevens beoogt het kabinet de effecten voor consumenten van de gestegen energieprijzen zo gericht mogelijk te dempen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een prijsplafond voor energie.


Belastingverhoging

De rekening van de koopkrachtverbeteringen wordt voor een belangrijk deel neergelegd bij het bedrijfsleven. Het was al aangekondigd dat het (lage) vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot en met € 200.000 stijgt van 15% tot 19%. Ook was al duidelijk dat de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verkort van € 395.000 tot 200.000. Dat wordt nu ook wettelijk vastgelegd. Het hoge vennootschapsbelastingtarief blijft 25,8%. Daarnaast worden aanmerkelijkbelanghouders vanaf 2024 zwaarder belast. Weliswaar wordt per belastingplichtige het inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 belast tegen maar 24,5% in plaats van het huidige tarief zijnde 26,9%. Bij opbrengsten boven dat bedrag stijgt het tarief echter naar 31%. Ook het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon, zal menig aanmerkelijkbelanghouder raken. Deze laatste maatregel zit nog niet in het Belastingplan, maar wordt hieraan toegevoegd bij Nota van Wijziging. Verder is een verhoging aangekondigd van de mijnbouwheffing om zo de gestegen winsten op de winning van gas extra te kunnen belasten.

Box 3

Het kabinet presenteert ook de overbruggingswetgeving voor box 3 voor de jaren 2023-2025. De wetgeving vertoont grote gelijkenis met de forfaitaire spaarvariant die we kennen van de rechtshersteloperatie van het ministerie van Financiën onder druk van jurisprudentie van de Hoge Raad. Wel wordt box 3 op een aantal punten aangescherpt en stijgt het tarief stapsgewijs in drie jaarlijkse stappen tot 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 50.650 tot € 57.000.

Ten slotte vindt u in onze special verschillende maatregelen die al eerder zijn aangenomen of aangekondigd, maar die – naar verwachting – pas in werking treden vanaf 1 januari 2023. Voor alle aangekondigde maatregelen geldt dat deze het parlementaire proces nog moeten doorlopen.

Hieronder zetten wij de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij, voorzien van ons commentaar. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw vaste PKF Wallast-adviseur.

Jeroen van Strien
Adviseur, Hoofd Bureau Vaktechniek, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam

Jeroen is sinds 2017 werkzaam bij PKF Wallast als Adviseur en Hoofd Bureau Vaktechniek. Jeroen is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting algemeen en de fiscale aspecten financiering van ondernemingen. Naast zijn werk bij PKF Wallast is Jeroen universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij gepromoveerd op het onderwerp: Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Beechavenue 78-80
  1119 PW Schiphol-Rijk

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.