Overige maatregelen

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. De vraag blijft bestaan of een meerderheid in de  Tweede Kamer is voor de accijnsverhoging op brandstof. Verder worden no cure no pay-zaken ontmoedigd. Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor u op een rij. 

Onderwerpen

 • Wijziging giften in natura

 • Aanpassing vergoeding bij no cure, no pay WOZ en bpm

 • Boeteregeling verlengd tot 2029

 • Terugdraaien accijnsverlaging

 • Invorderingsrente bij toeslagen

 • Wet compensatie wegens selectie aan de poort

 • Accijnsverhoging tabak en alcohol

Wijziging giften in natura

Bij giften in natura is het voor zowel de Belastingdienst als belastingplichtigen niet eenvoudig om de waarde in het economisch verkeer te bepalen. Daarom wordt bepaald dat giften in natura met een waarde in het economisch verkeer van in totaal meer dan € 10.000 uitsluitend voor aftrek in aanmerking komen als een objectieve waardebepaling heeft plaatsgevonden die volgt uit een onafhankelijk taxatierapport of een waarde die volgt uit een factuur. Voor partners in de inkomstenbelasting geldt als ondergrens € 20.000.

Voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting geldt de ondergrens afzonderlijk voor eenmalige giften in natura en voor periodieke giften in natura. Dit betekent dat een vennootschap minder dan het drempelbedrag eenmalig kan schenken en minder dan het drempelbedrag periodiek, zonder dat de nieuwe verplichting geldt voor een taxatierapport of factuur. Voor het taxatierapport gelden voorwaarden.

Om belastingplichtigen tegemoet te komen in de administratieve en financiële lasten van het laten opmaken van een taxatierapport, kan in plaats daarvan ook een recente aankoopfactuur volstaan. Als voorbeeld wordt genoemd iemand die een schilderij aankoopt en dat direct daarop schenkt aan een museum. De factuurdatum mag maximaal drie maanden voor de schenking liggen en moet de waarde in het economisch verkeer bevatten zoals die door onafhankelijke partijen is of zou zijn overeengekomen. Ook hier zijn nog enkele administratieve voorwaarden aan verbonden.

Aanpassing vergoeding bij no cure no pay WOZ en bpm

Vergoedingen voor professionele bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures (proceskostenvergoedingen) tegen beschikkingen en aanslagen WOZ en bpm worden vanaf 1 januari 2024 zo veel mogelijk op de bankrekening van de belanghebbende overgemaakt. Ze worden dus niet meer betaald aan het no cure no pay-bureau. De hoogte van de proceskostenvergoeding wordt forfaitair bepaald. Dat forfait gaat ook omlaag. Deze aanpassing moet de no cure no pay-zaken ontmoedigen.

Boeteregeling verlengd tot 2029

Sommige fiscale regels kennen een horizonbepaling. Dit houdt in dat een regeling een vaste einddatum heeft én dat het voortbestaan van de regeling afhangt van een positief oordeel. De horizonbepaling op de boetebepaling loopt af en wordt nu met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2029. De boetebepaling uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen is de grondslag om plegers, uitlokkers en medeplichtigen te kunnen beboeten.

Terugdraaien accijnsverlaging

De brandstofprijzen worden per 1 januari 2024 verhoogd. Dit komt door het terugdraaien van een verlaging uit 2022 vanwege de sterk gestegen energieprijzen. De verlaging is in juli 2023 al deels teruggedraaid. De rest van de verlaging wordt per 1 januari 2024 teruggedraaid. De Tweede Kamer heeft evenwel besloten de vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG met één jaar te verlengen en de reguliere indexatie per 1 januari 2024 niet door te voeren.

Invorderingsrente bij toeslagen

Als u recht heeft op een toeslag, ontvangt u op basis van een voorschot maandelijks een bedrag. Dit voorschot is gebaseerd op een schatting van het inkomen. Omdat het inkomen pas aan het einde van het jaar duidelijk is, kan het voorkomen dat u te veel of te weinig aan toeslagen heeft gekregen.

Als u te veel of te weinig aan toeslagen heeft ontvangen, wordt hier belastingrente voor gerekend. De hoogte van deze belastingrente is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente is per 1 juli 2023 gestegen van 4 naar 6%. Het kabinet vindt het onwenselijk om de rente over toeslagen mee te laten stijgen naar 6%. Het terugvorderen van toeslagen kan namelijk een grote financiële impact hebben op de kwetsbare doelgroep die afhankelijk is van deze toeslagen. Een stijging van de rente over de terugvordering bij toeslagen maakt die impact nog groter.

Met terugwerkende kracht wordt daarom per 1 juli 2023 de invorderingsrente bij toeslagen losgekoppeld van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en wordt een rente van 4% aangehouden.

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Jaarlijks ontvangt de Belastingdienst miljoenen aangiften inkomstenbelasting. Door middel van een selectiesysteem werden sommige aangiften bestempeld als potentieel onjuist of frauduleus. Bij deze selectieprocedure zijn veel kernbeginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geschonden. Met invoering van deze compensatiewet wordt een herhaling voorkomen en worden de betrokken belastingplichtigen gecompenseerd.

Accijnsverhoging tabak en alcohol

In het Belastingplan stelde het kabinet voor de accijns op alcohol met 16,3% te verhogen. De Tweede Kamer heeft deze accijnsstijging bijna gehalveerd. Dit wordt gefinancierd met een verdere verhoging van het accijnstarief op tabak en een verhoging van de kansspelbelasting met 1 procentpunt.

Bankenbelasting

De bankenbelasting wordt verhoogd met € 150 mln door de percentages in artikel 10, lid 1, onderdeel a, Wet bankenbelasting te verhogen van 0,044% naar 0,058% en van 0,022% naar 0,029%.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.