Maatschappelijke betrokkenheid

MVO beleid PKF Wallast

De belangrijkste ‘asset’ van PKF Wallast is haar medewerkers. PKF Wallast bezit immers nauwelijks ‘vaste activa’ (zoals gebouwen of machines) waarmee het waarde creëert voor haar cliënten. PKF Wallast creëert namelijk waarde voor haar cliënten middels ‘kennis’ en ‘ervaring’. Het MVO beleid van PKF Wallast is daarom gericht op ‘voor en door’ haar medewerkers. De drie thema’s van het MVO beleid zijn gelinkt aan enkele van de Sustainable Development Goals (SDG) opgenomen in de United Nations Resolutie – 2030 agenda.

Diversiteit

Dit thema is gelinkt met SDG 10 “Reducing inequality”. PKF Wallast streeft ernaar een werkgever te zijn waar ieder talent kan werken, zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen ongeacht leeftijd, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. In de 62 jaar dat PKF Wallast bestaat is het personeelsbestand van PKF Wallast anno 2021 diverser dan ooit (alle leeftijden, verschillende geloofsovertuigingen en achtergronden, 55-45% man-vrouw verhoudingen). PKF Wallast staat bekend dat het een omgeving is ‘waar je jezelf kunt zijn’. In het jaarlijks Great Place To Work onderzoek zegt 92-96% het eens te zijn met de stellingen dat ‘mensen worden hier eerlijk behandeld ongeacht leeftijd, herkomst, geloofsovertuigingen, geslacht of seksuele geaardheid’. Voor de komende jaren zal de aandacht erop gericht zijn meer diversiteit te creëren ‘aan de top’. 

Duizend bloemen laten bloeien

Het laten participeren van werknemers komt steeds vaker voor. Bij werknemersparticipaties staat vaak centraal op welke (fiscale) gunstige manier het personeel kan participeren. Een ander essentieel punt wordt wel eens overgeslagen: voegt de potentiële participant daadwerkelijk waarde toe aan de organisatie en kan de werknemer de organisatie verder brengen? Oftewel, draagt het ook bij aan waardering bedrijf?


Vitaliteit

Dit thema is gelinkt met SDG 3 “Good health and well-being”. PKF Wallast streeft ernaar dat haar medewerkers vitaal worden, zijn en blijven – een thema dat steeds belangrijker wordt in een volatiele en onzekere wereld (bijvoorbeeld door stress vanwege de coronapandemie, groeiend aantal mensen dat lijdt aan obesitas, minder beweging bij jongeren, onzekerheid op de huizenmarkt, et cetera). Verschillende vitaliteitsinitiatieven (zoals bootcamps, sportieve challenges, life coaching, ruimte voor vrijwilligerswerk en workshops gericht op onder andere beweging, slaap, stress, mentale weerbaarheid, voeding) gedurende het jaar richten zich op het verhogen van fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie. In het jaarlijks Great Place To Work onderzoek zegt >95% neutraal of het eens te zijn met de stellingen ‘Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving’. Vanaf 2022 krijgen medewerkers hun abonnement op de sportschool of workout abonnement One-Fit voor een groot deel vergoed. Voor de komende jaren zal er blijvend geïnvesteerd worden in vitaliteitsinitiatieven. 

Amsterdam

Beechavenue 78-80
1119 PW Schiphol-Rijk

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
"PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.