Kwaliteit

Kwaliteit en effectiviteit staan voorop

Wij weten dat voor u als cliënt de kwaliteit van ons werk en advies enorm belangrijk zijn. Daar hoort ook een efficiënte werkwijze bij. Daarom bieden we u de beste accountants, fiscalisten, bedrijfsjuristen en business valuators. Zij hebben de ambitie om het beste resultaat voor u te behalen. Kan onze relatiemanager uw vraag niet beantwoorden, dan kan hij of zij altijd terugvallen op een collega die het probleem wel kan oplossen. Bij PKF Wallast zijn immers meerdere universitaire docenten werkzaam. Daarnaast investeren we veel in het opleiden van onze medewerkers, zodat we altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Kwaliteitsbeleid

Wij bieden u dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij investeren voortdurend in de vakbekwaamheid van onze medewerkers en monitoren continu of ons kwaliteitsbeleid wordt nageleefd. Centraal hierbij staat de ‘Code of Conduct’. Deze code bevat omgangsregels en biedt ruimte om elkaar op gedrag aan te spreken. De belangrijkste kernwaarden zijn integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Klachtenregeling

Heeft u suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening? Of wilt u (vermoede) misstanden melden? Dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling of klokkenluidersregeling.

De klachtenregeling ziet toe op de behandeling van klachten over het beroepsmatig handelen van een medewerker van PKF Wallast. Hoewel deze klachtenregeling in beginsel bedoeld is voor derden kunnen ook onze medewerkers op grond van deze regeling klagen over het beroepsmatig handelen.

De reikwijdte van de klokkenluidersregeling is ruimer dan die van de klachtenregeling. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van vermoede misstanden. Zowel medewerkers als derden kunnen gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

Voorwaarden dienstverlening

De maatschap PKF Wallast is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 9 november 2018. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, aanvaardt de maatschap PKF Wallast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF Wallast.   

Onze lidmaatschappen

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl