Horizontaal Toezicht voor fiscaal dienstverleners

Elke ondernemer verzorgt diverse periodieke aangiften, zoals bijvoorbeeld voor de loonheffingen, BTW, vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert of deze aangiften juist en volledig zijn gedaan. Sinds enige jaren is hierbij als controle mechanisme het Horizontaal Toezicht in opkomst.

Wat is Horizontaal Toezicht?
Horizontaal toezicht is een hulpmiddel voor de Belastingdienst om haar controletaak uit te oefenen. Sleutelwoord is “samenwerking”. Het streven van de Belastingdienst is door goede afspraken te maken met alle bij het aangifteproces betrokken partijen de kwaliteit van de aangiften te borgen, waarbij de Belastingdienst steunt op de expertise en kwaliteitsbewaking van belastingadviseurs en accountants. De gedachte is dat ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst, op basis van wederzijds vertrouwen, begrip, snelheid en transparantie, vooraf afspraken kunnen maken over werkprocessen en fiscale vraagstukken. Onderdeel van Horizontaal Toezicht is ook “agree to disagree”.

Voordelen Horizontaal Toezicht:

 • Snel duidelijkheid: Voor aangiftes loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geldt een zogenoemd ‘Fast Track’. Dat betekent dat ingediende aangiftes direct worden verwerkt. Er volgen in beginsel geen vragenbrieven. Dit is de keerzijde van de verplichting tot vooroverleg die de belastingplichtige is aangegaan.

 • Minder controles: Afhankelijk van het niveau van toezicht voert de Belastingdienst minder controles bij u uit.

 • Snelle beantwoording: PKF Wallast heeft vanwege het convenant één centraal aanspreekpunt en de Belastingdienst reageert spoedig op verzoeken tot vooroverleg.


Waarom Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is in eerste instantie ontstaan door samenwerking tussen beursgenoteerde ondernemingen en de Belastingdienst. Grote ondernemingen willen graag hun risico’s beheersen en willen zekerheid hebben omtrent hun fiscale positie. Langdurige onzekerheid en lang wachten op definitieve aanslagen zien zij niet graag. Ze maken graag afspraken met de Belastingdienst. De Belastingdienst wil op effectieve en efficiënte wijze haar controletaak verrichten. Zij zag dat er goede afspraken te maken waren en dat zij kon steunen op de kwaliteit en expertise van belastingadviseurs en accountants. Deze praktijk is door de jaren heen uitgerold naar ook het MKB. Het MKB kan deelnemen aan Horizontaal Toezicht door middel van het convenant Fiscaal Dienstverleners. PKF Wallast heeft ook zo’n convenant met de Belastingdienst.

Voor wie?

Horizontaal Toezicht staat open voor de grote ondernemingen en het MKB. De grote ondernemingen hebben meestal individuele convenanten met de Belastingdienst. Voor het MKB gaat het via het fiscaal dienstverleners convenant dat hun belastingadviseur / accountant met de Belastingdienst heeft gesloten.

Horizontaal Toezicht voor het MKB

Deelname aan Horizontaal Toezicht via het fiscaal dienstverleners convenant van PKF Wallast is mogelijk voor MKB ondernemingen en ondernemingen die vallen in de categorie Middelgroot, waarbij de aangiften loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die PKF Wallast voor u opstelt en indient kunnen worden aangemeld.


Individuele convenanten (Doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht

Naast ons Fiscaal dienstverleners Convenant hebben wij ook veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen die hebben gekozen voor een individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Ondernemingen die vallen in de categorie ‘Groot’ komen hiervoor in aanmerking. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan verwacht de Belastingdienst bijvoorbeeld dat u uw fiscale processen vastlegt in een ‘Tax Control Framework’. Ook zijn in het kader van de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht richtlijnen gegeven waar uw onderneming aan moet voldoen. Wij hebben veel ervaring met het implementeren van dergelijke Frameworks en het bewaken hiervan.

Heeft u vragen over of interesse in deelname aan het Horizontaal Toezicht? Neem gerust contact op.


Vooroverleg

Belangrijk uitgangspunt van Horizontaal Toezicht is transparantie en wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat de belastingplichtige die deelneemt aan het Horizontaal Toezicht de verplichting op zich neemt tot vooroverleg over relevante fiscale standpunten die in de aangifte worden opgenomen en die tot verschil van inzicht kunnen leiden. Uw PKF Wallast adviseur bespreekt dit uiteraard eerst met u waarna door uw PKF Wallast adviseur met de Belastingdienst afstemming plaatsvindt voordat de aangifte wordt ingediend. De Belastingdienst gaat ook een aantal verplichtingen aan, zie hierna onder “Voordelen horizontaal toezicht”.

Convenant Fiscaal Dienstverleners

PKF Wallast heeft al sinds 2010 een Fiscaal Dienstverleners Convenant met de Belastingdienst. Wij waren daarmee een van de eerste belastingadvieskantoren die deelnamen aan Horizontaal toezicht. Wij hebben hier dus al meer dan tien jaar ervaring mee. In november 2021 is ons convenant in het kader van het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht verlengd.

Interesse in deelname aan het Horizontaal Toezicht? 

Heeft u vragen over of interesse in deelname aan het Horizontaal Toezicht? Neem gerust contact op.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  Beste bezoeker,

  Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
  Bezoek website