Feiten & Cijfers

 

 

2019

 

 2018

Omzet (x € 1 miljoen)  25,1 24,5
Omzetontwikkeling (in %) 2,5 8,5
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 8,3 8,9
Controle 7,8 6,4
Juridisch 1,4 1,5
Samenstel 6,0 5,8
Administratieve dienstverlening 1,6 1,9
Totaal 25,1  24,5
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 51 49
Audit 62 39
Accountancy 50 47
Ondersteuning 52 55
Totaal 215 190
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 104 93
Mannen 111 97
Totaal 215 190