Feiten & Cijfers

 

 

2018

 

 2017

Omzet (x € 1 miljoen)  24,5 22,6
Omzetontwikkeling (in %) 8,5 7,1
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 8,6 9,3
Controle 8,5 5,3
Juridisch 1,9 1,1
Samenstel 5,8 5,3
Administratieve dienstverlening 1,9 1,6
Totaal 24,5  22,6
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 49 48
Audit 39 37
Accountancy 47 44
Ondersteuning 55 53
Totaal 190 182
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 93 91
Mannen 97 91
Totaal 190 182