INSIGHT: New VAT Rules for E-Commerce in the EU

As of next year, new VAT rules for e-commerce apply. The changes that will take effect on January 1, 2021 and will have a major impact on all businesses involved. Jan Sanders, of PKF Netherlands, highlights the changes and discusses the practicalities for businesses selling online.

Vergoeding misgelopen kinderopvangtoeslag niet aftrekbaar

Sommige grootouders behalen resultaat uit overige werkzaamheden met de opvang van hun kleinkinderen. Als zij aan hun kinderen een deel van de vergoeding terugbetalen vanwege een misgelopen kinderopvangtoeslag, [...]

Lening aan belangrijke klant is zakelijk

De fiscus heeft de neiging om een lening door een IB-ondernemer als onzakelijk te bestempelen, als die lening buiten de gebruikelijke ondernemingsactiviteiten is verstrekt. Toch kan ook in [...]

Btw op advocaatkosten voor dga mogelijk aftrekbaar

Als een bedrijf de advocaatkosten van een werknemer vergoedt, kan de btw over deze kosten aftrekbaar zijn. Daarbij geldt als voorwaarde dat het voor de onderneming echt noodzakelijk [...]

J. (Jan) Sanders

  • Vestiging: Delft
  • Functie: BTW Adviseur
  • In dienst vanaf: 1 september 2019

Gerelateerde publicaties

Een pleidooi tegen de betekenisloze beschikking

Mag een belastingplichtige vertrouwen op een fiscale eenheidsbeschikking? Over die vraag buig ik me in deze bijdrage, naar aanleiding van een recente uitspraak van Gerechtshof ’s Hertogenbosch. Hoewel er [...]

INSIGHT: New VAT Rules for E-Commerce in the EU

As of next year, new VAT rules for e-commerce apply. The changes that will take effect on January 1, 2021 and will have a major impact on all [...]