Fiscale wijzigingen in 2019/2020

 

Het belastingplan 2020 is op dinsdag 17 september bekend gemaakt. Welke fiscale wijzigingen staan ons te wachten en wat voor invloed zal dit op verschillende gebieden hebben? 

 

Onze adviseurs zetten de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij en voorzien deze van commentaar. 

 

Klik hier voor de Prinsjesdagspecial van vorig jaar.

 

Belastingplan 2020

Veel maatregelen uit het Belastingplan 2020 waren al in meer of mindere mate uitgelekt of al aangekondigd door het kabinet. Zo vinden we in het Belastingplan de nodige maatregelen terug uit de Fiscale Beleidsagenda 2019. Uit de Miljoenennota volgt dat het kabinet een forse lastenverlichting voorstaat voor de burgers. Dit moet deels worden betaald door het bedrijfsleven.

 

Uit de stukken leiden wij af dat het kabinet inderdaad minder ondernemersvriendelijk wordt. Enerzijds gaat het om maatregelen gericht tegen belastingontwijking door multinationals. Een goed voorbeeld is de aankondiging van het aanpassen van de liquidatieverliesregeling en stakingsverliesregeling. Een ander voorbeeld is de introductie van een bronheffing op rente en royalty betalingen naar laagbelastende jurisdicties en misbruiksituaties. Deze voorstellen komen bovenop recent gepubliceerde wetsvoorstellen zoals het Wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en het wetsvoorstel ATAD 2, een wetsvoorstel dat voorkomt dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van landen. Deze laatste twee wetsvoorstellen maken geen deel uit van het pakket Belastingplan 2020, maar volgen wel eenzelfde behandelschema als de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2020. Gelet het feit dat de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking één van de beleidsprioriteiten is van het kabinet kunnen wij deze voorstellen goed plaatsen.

 

Anderzijds gaat het om maatregelen die ook het MKB treffen. In het oog springt de vermindering van de zelfstandigenaftrek. Verder wordt in 2020 het hoge tarief van de vennootschapsbelasting - anders dan eerder aangekondigd - niet verlaagd. Per 2021 wordt dit hoge tarief wel verlaagd, namelijk tot 21,7%. Dit is overigens een mindere verlaging dan aangekondigd in de Wet bedrijfsleven 2019. Het hoge tarief zou namelijk zakken tot 20,5%. Goed nieuws voor het MKB is dat de geplande verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting niet wordt aangepast. Met ingang van 1 januari 2021 komt dit tarief uit op 15%.

 

De lastenverzwaring voor het bedrijfsleven komt ten goede aan burgers. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Eén van de maatregelen is de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. Deze wordt al in 2020 gerealiseerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

 

Tevens zet het kabinet stappen voor verdere vergroening en verduurzaming, onder andere in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

 

Hieronder zetten wij de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij en voorzien wij deze van ons commentaar. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw vaste PKF Wallast adviseur.

 

Jeroen van Strien

 

Hoofd Vaktechniek PKF Wallast

dr. J. (Jeroen) van Strien Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
dr. J. (Jeroen) van Strien, Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Andor Valkenburg - PKF Wallast
drs. A.T. (Andor) Valkenburg Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
Andor Valkenburg - PKF Wallast drs. A.T. (Andor) Valkenburg, Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M. Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M., Adviseur
J. (Jan) Sanders BTW Adviseur
J. (Jan) Sanders , BTW Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde, Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast
mr. R.C. (Ron) Henzen Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast mr. R.C. (Ron) Henzen, Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg, Adviseur
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen Adviseur
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen, Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc. Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc., Adviseur