PKF Wallast adviesreeks - De commerciële en fiscale jaarrekening

Elk jaar zijn rechtspersonen verplicht een financieel verslag op te stellen en ter beschikking te stellen aan leden of aandeelhouders. Er zijn ondernemers die ieder jaar zonder enig morren deze laten opstellen en er zijn helaas ook velen die het een noodzakelijk kwaad vinden. Toch heeft de jaarrekening vele “functies”. Deze “functies” en de regels die bij de opstelling van de jaarrekening in acht moeten worden genomen, alsmede de regels voor opstelling van de op de jaarrekening gebaseerde fiscale aangifte, worden in deze publicatie behandeld.

 

Wilt u het gehele boek downloaden (PDF)? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in.

Deze publicatie richt zich op de hoofdlijnen welke gehanteerd worden bij het tot stand komen van een financieel verslag, waardering van activa en passiva alsmede de mogelijkheden welke er zijn om bepaalde regelgeving wel of niet van toepassing te laten zijn. Uitgangspunt in deze publicatie is de B.V.-situatie. Het financieel verslag van een besloten vennootschap komt tot stand door opstelling ervan door de directie. Eventueel voorzien van een accountantsverklaring wordt de jaarrekening vervolgens - tenzij een rol is toebedeeld aan een Raad van Commissarissen - door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, waarna het publicatieverslag wordt gedeponeerd bij het Handelsregister en de fiscale aangifte verzorgd wordt. De regels welke in acht moeten worden genomen staan hieronder uitgewerkt.

 

Daarnaast zal in deze publicatie aandacht worden besteed aan de wijze waarop banken, accountants, leveranciers, afnemers, ondernemers en andere derden een inzicht kunnen krijgen in de financiële positie van de onderneming, voor zover deze financiële positie uit de jaarrekening van een onderneming kan worden afgeleid. Dit laatste is van groot belang om zich te realiseren. Een jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat van een onderneming op een bepaald moment. Daardoor zou de jaarrekening het analyse-instrument bij uitstek kunnen zijn. Echter, de praktijk laat zien dat waardering van jaarrekeningposten en verwerkingswijzen van uitgaven (activering of kostenverantwoording) grote verschillen kunnen veroorzaken in de uiteindelijke presentatie van de financiële positie van een onderneming in de jaarrekening. Een analyse van de jaarrekening middels het beoordelen van de cijfers in de balans en resultatenrekening kan zonder nadere handvatten dus tot onjuiste conclusies leiden. Voordat een jaarrekening wordt geanalyseerd dient ten minste een normalisatie van de cijfers te hebben plaatsgevonden. Maar ook dan zijn er zulke grote verschillen in jaarrekeningen van vergelijkbare ondernemingen te constateren dat altijd de toelichting op de jaarrekening gelezen dient te worden. Daarnaast zullen ook andere instrumenten voor analyse gehanteerd moeten worden. Banken willen dus veelal bijvoorbeeld ook met de ondernemer spreken, met de administrateur en bijvoorbeeld ook het bedrijf zien (staat van onderhoud, mate van professionaliteit van werken etc.). De jaarrekeninganalyse is echter vaak een zeer belangrijk uitgangspunt voor de uiteindelijke conclusie die iemand met betrekking tot de onderneming trekt.

 

Tenslotte zal enige aandacht worden besteed aan de gevolgen van de Flex B.V voor de jaarrekening.

 

Meer lezen? Laat je e-mailadres hieronder achter en download het gehele boek.

PKF Wallast Adviesreeks - Value Based Management

Voor u ligt de 2019 uitgave van de PKF Wallast Advies Reeks “Value Based Management”, tools voor optimalisatie van de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Value Based Management is een [...]

PKF Wallast adviesreeks - Fiscaal vriendelijk beleggen

Deze uitgave in de PKFWallast Adviesreeks “Fiscaal vriendelijk beleggen” maakt deel uit van een drieluik: “Fiscaal vriendelijk belonen”, “Fiscaal vriendelijk beleggen” en “Fiscaal vriendelijk ondernemen”. De boeken zijn [...]

PKF Wallast adviesreeks - Fiscaal vriendelijk belonen

Deze uitgave in de PKFWallast Adviesreeks “Fiscaal vriendelijk belonen” maakt deel uit van een drieluik: “Fiscaal vriendelijk belonen”, “Fiscaal vriendelijk beleggen” en “Fiscaal vriendelijk ondernemen”. De boeken zijn [...]

Gerelateerde publicaties