PKF Wallast adviesreeks - Bedrijfsopvolging en bedrijfsopname

Elke ondernemer met een succesvol bedrijf zal eens te maken krijgen met het onderwerp bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Hierbij kunnen diverse motieven een rol spelen, zoals veranderende marktomstandigheden waardoor het wenselijk kan zijn de zelfstandigheid op te geven, de wens het ondernemersrisico met anderen te delen of wellicht de wens om na een arbeidzaam leven gewoon te stoppen en te genieten van de vruchten van deze arbeid.

 

Wilt u het gehele boek downloaden (PDF)? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in.

Vaak zal het zo zijn dat een groot deel van deze vruchten nog besloten liggen in de onderneming. Het is dan zaak de onderneming zo goed mogelijk te verkopen tegen een zo gunstig mogelijke fiscale afrekening. Maar een bedrijfsopvolging is veel meer dan dat alleen. Het is goed zich, tijdig, te realiseren dat een bedrijfsopvolging een proces is waar veel meer bij komt kijken dan de verkoopprijs incasseren. Een onderneming waar een ondernemer jarenlang in en aan gewerkt heeft, wat vaak zijn levenswerk is, wordt niet van de ene op de andere dag verkocht. Zeker in familiebedrijven spelen emotionele aspecten vaak een belangrijke rol. Hoe leuk zou het zijn als een nazaat de onderneming voortzet, maar is deze ook geschikt?

 

Daarnaast speelt de factor tijd. Zowel ten aanzien van het bedrijfopvolgingsproces zelf als ten aanzien van het fiscale aspect. Bedrijfsopvolging kan aanleiding geven voor het wijzigen van de juridische structuur van de onderneming. Hier dient op tijd mee begonnen te worden omdat de fiscale voordelen van structuren in de regel pas na een aantal jaren effectief zijn. In hoofdstuk 3 gaan we in op enige juridische aspecten en in hoofdstuk 4 en 5 komen de fiscale aspecten aan de orde. We staan in hoofdstuk 7 stil bij de gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen die de inkomstenbelasting en successiewet kennen.

 

Andere belangrijke aspecten in het bedrijfsopvolgingsproces zijn de keuze van een bedrijfsopvolger en de waardebepaling van het bedrijf. De waardebepaling speelt niet alleen een rol bij de bepaling van de verkoopprijs, maar kan ook in het voortraject al goede diensten bewijzen. In onze visie is een waarderingsrapport, in meer of minder uitgebreide vorm, namelijk ook een mooi instrument om aan het licht te brengen wat de sterke en zwakke schakels zijn in een onderneming en aan welke “knoppen” gedraaid moet worden om de waarde van de onderneming te verhogen. Indien hier in een vroegtijdig stadium aandacht aan wordt besteed, is er ruim de tijd om hier wat aan te doen en een periodieke up date van het waarderingsrapport kan aangeven of de onderneming op de goede weg is en welke bijstellingen er (nog) moeten worden doorgevoerd om de waarde van de onderneming verder te verhogen. In hoofdstuk 2 gaan we nader in op het waarderingsrapport als managementtool.

 

In hoofdstuk 6 staan we stil bij het overlijden met en zonder testament en dat met name dit laatste vervelende consequenties kan hebben.

 

Het plannen en begeleiden van een goede overdracht vergt de nodige tijd en voorbereiding, althans het is raadzaam dit goed voor te bereiden en hiervoor de tijd te nemen. In hoofdstuk 1 gaan we allereerst in op het bedrijfsopvolgingsproces.

 

Meer lezen? Laat je e-mailadres hieronder achter en download het gehele boek.

PKF Wallast Adviesreeks - Belastingafstel

“Belastingafstel”, een gewaagde titel in het huidige tijdsgewricht zult u misschien denken, maar wellicht dat juist het huidige tijdsgewricht een goede aanleiding is om aan dit onderwerp aandacht [...]

PKF Wallast adviesreeks - Bedrijfsopvolging en bedrijfsopname

Elke ondernemer met een succesvol bedrijf zal eens te maken krijgen met het onderwerp bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Hierbij kunnen diverse motieven een rol spelen, zoals veranderende marktomstandigheden waardoor [...]

PKF Wallast adviesreeks - Fiscaal vriendelijk belonen

Deze uitgave in de PKFWallast Adviesreeks “Fiscaal vriendelijk belonen” maakt deel uit van een drieluik: “Fiscaal vriendelijk belonen”, “Fiscaal vriendelijk beleggen” en “Fiscaal vriendelijk ondernemen”. De boeken zijn [...]

mr. drs. R.T.E. (René) van Dijk MBV RA RV

  • Vestiging: Delft
  • Functie: Business valuator, Adviseur, Fiscalist, Accountant
  • In dienst vanaf: 1 juni 1990
  • Opleiding: Nederlands recht, bedrijfseconomie, fiscale economie en de postdoctorale opleiding accountancy aan de Erasmus Universiteit. De postdoctorale opleiding business valuation aan de Rotterdam School of Management. De postdoctorale opleiding tot gerechtelijk deskundige in Leiden. Master in Business Valuation, TIAS, Universiteit van Tilburg.
  • Expertise: Advisering van vennootschappen bij de optimalisering van hun fiscale positie. Advisering bij vastgoed-herstructureringen. Advisering bij reorganisaties, fusies en overnames en bedrijfsopvolging, waardering van bedrijven, management buy-outs en buy-ins.
  • Beroepsvereniging: NBA/NOB/NIRV
  • Mobiel telefoonnummer: +31 (0)6 55 36 27 08
BEL +31 (0)15 260 61 30

Gerelateerde publicaties

PKF Wallast Adviesreeks - Belastingafstel

“Belastingafstel”, een gewaagde titel in het huidige tijdsgewricht zult u misschien denken, maar wellicht dat juist het huidige tijdsgewricht een goede aanleiding is om aan dit onderwerp aandacht [...]

PKF Wallast adviesreeks - Bedrijfsopvolging en bedrijfsopname

Elke ondernemer met een succesvol bedrijf zal eens te maken krijgen met het onderwerp bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Hierbij kunnen diverse motieven een rol spelen, zoals veranderende marktomstandigheden waardoor [...]