Wet UBO-register 27 september 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel strekkende tot de implementatie van het UBO-register in Nederland aangenomen (hierna: ‘Wet UBO-register’). Nederland geeft hiermee uitvoering aan [...]

Te veel terugwerkende kracht bij inbreng? Kenbare fout!

Als de inspecteur aan de inbreng van een IB-onderneming in een bv meer terugwerkende kracht toekent dan door de ondernemer is gevraagd, dan kan sprake zijn van een [...]

Internationaal (vlieg)verkeer en heffingsrecht

Doordat het begrip internationaal verkeer niet in alle verdragen hetzelfde wordt uitgelegd, wordt het heffingsrecht over het salaris van een piloot voor werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk, die [...]

Hoge Raad verduidelijkt onderzoeksplicht inspecteur

De inspecteur hoeft niet te twijfelen aan een ingediende aangifte. De aanwezigheid van een aanzienlijke kans op een voordeel uit aanmerkelijk belang sluit niet uit dat het voordeel [...]

Ratio verzet zich tegen verlengde navorderingstermijn

Bij buitenlandse inkomsten en buitenlands vermogen beschikt de Nederlandse fiscus over onvoldoende controlemogelijkheden. Met de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar heeft de Nederlandse fiscus meer controlemogelijkheden. Zijn die extra [...]

Podcast

In deze podcast gaan we met onze collega Jeroen van Strien in op de belangrijkste onderwerpen van het Belastingplan 2021 en welke kansen en bedreigingen dit voor u [...]