Podcast #9 Sector Beta Report European Markets

De Valuation Services afdeling van PKF Wallast heeft een sector bèta rapport gepubliceerd. De bèta vormt een belangrijke variabele om de hoogte van de rendementseis te bepalen bij [...]

Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet heeft, naar aanleiding van door de Tweede Kamer aangenomen moties, in een schriftelijke reactie daarop het steunpakket in het derde en vierde kwartaal heroverwogen. In een [...]

Sector bèta rapport - European Markets

PKF Valuation Services heeft een sector bèta rapport ontwikkeld. Dit rapport geeft onder andere inzicht in bèta’s, volatiliteit, ondernemingswaarden en debt equity verhoudingen van 61 verschillende sectoren. In [...]

A-G: vertrouwensbeginsel van toepassing bij afkoop lijfrente

In beginsel is de Belastingdienst niet gebonden aan uitlatingen die bij iemand de verwachting wekt dat de Belastingdienst op een bepaalde manier zal handelen. De Belastingdienst is wel [...]

Verschil loonaangifte, toch administratieplicht vervuld

Het kan gebeuren dat de aangifte loonheffingen niet overeenstemt met de administratie. Maar dat betekent volgens de Hoge Raad nog niet dat de administratieplicht is geschonden.

Ondernemer moet detailgegevens bestellingen bewaren

Detailgegevens over bestellingen hoeft een ondernemer niet te bewaren als de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle binnen een redelijke termijn van de verantwoorde omzet [...]

Ondergeschikt privégebruik maakt van pand geen keuzevermogen

Als een ondernemer een woning met bijgebouw koopt en het bijgebouw vervolgens laat verbouwen om het als praktijkgebouw te gebruiken, is geen sprake van keuzevermogen. Hij zal het [...]

Hof moet BOR-geschil over kwalificatie panden oppikken

De belastingrechter mag een geschil over de kwalificatie van vastgoed voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling niet links laten liggen.

In privé verkregen woning tegen waarde bewoond inbrengen

Een IB-ondernemer neemt het aandeel van zijn ex-partner in de gezamenlijke woning over en brengt dit in in zijn onderneming. Dan moet hij de waarde in bewoonde staat [...]

Schenkbelasting blijft buiten verkrijgingsprijs ab

In beginsel is de schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen onderworpen aan schenkbelasting. De begunstigde mag de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang echter niet verhogen met het [...]

Verdeling economische gemeenschap: vrijstelling OVB

Binnen een samenlevingsovereenkomst is een van de partners juridisch gezien de enige verkrijger van een woning. Dat sluit niet uit dat (mede) de andere partner de economische eigendom [...]

Voorvoegingsverlies holding te verrekenen met winst nieuwe gevoegde dochter

Onder voorwaarden kan men een voorvoegingsverlies van een houdstermaatschappij verrekenen met winst van een gevoegde dochtermaatschappij. Een belangrijke voorwaarde is dat de holding op zichzelf beschouwd voldoet aan [...]