Juridische kwalificatie ondernemer leidt tot startersaftrek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de fiscale ondernemer die in de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, in aanmerking komt voor startersaftrek. Dat is een juridische kwalificatie. De manier [...]

Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c

Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan alsnog fiscaal afrekenen als [...]

Veilingopbrengsten en sponsorgelden stichting belast met btw

Een goede doelenorganisatie die opbrengsten verkrijgt uit veilingopbrengsten is ondernemer voor de omzetbelasting als zij in concurrentie treedt met ondernemers die dezelfde activiteiten verrichten.

Verkrijgingsprijs aandelen lager door kopersvoordeel

Bij geruisloze inbreng van agrarische onderneming in een bv, mag de inbrenger voor de verkrijgingsprijs van de aandelen rekening houden met de landbouwvrijstelling. Een bedrag dat onder de [...]

PKF Wallast Adviesreeks - Koken met PKF Wallast

De fiscale, juridische, bedrijfseconomische en controle aspecten van koken.  De titel en het onderwerp van deze nieuwe uitgave in de PKF Wallast Adviesreeks is wellicht toch iets wat [...]

Reminder registratie UBO’s voor 27 maart 2022

Bedrijven in Nederland moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) hebben ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.

Huurprijsvermindering en corona

Coronamaatregelen vormen geen gebrek (art. 7:204 BW) maar wel een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) wat kan leiden tot huurprijsvermindering, zo oordeelt de Hoge Raad in een uitspraak [...]

HR: geen vermogensmix maar werkelijk rendement

De belastingrechter moet over de jaren 2017 en 2018 rechtsherstel bieden door het werkelijk rendement van box 3 in de heffing te betrekken. Dit blijkt uit het arrest [...]

Buitenlands inkomen blijft bij Hoge Raad uit arbeidskorting

Buitenlands inkomen, genoten in de buitenlandse periode, telt niet mee bij de berekening van de arbeidskorting, zo bevestigt de Hoge Raad.

Hoge Raad oordeelt: box 3-heffing over daadwerkelijk rendement

Vrijdag vlak voor Kerst heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een box 3-casus. Kort gezegd oordeelt de Hoge Raad dat de box 3-heffing 2017 en 2018 (want [...]

Doorbetaaldloonregeling obstakel voor gebruikelijk loon

De inspecteur mag niet het gebruikelijk loon van een dga per lichaam in een concern berekenen, als de doorbetaaldloonregeling van toepassing is.

Pand is btw-bedrijfsmiddel door beschikkingsmacht

Een btw-ondernemer heeft de volledige beschikkingsmacht over een pand. In dat geval telt dat pand als een bedrijfsmiddel van de ondernemer. Het gevolg is dat privégebruik van dat [...]