Ontslagvergoeding is geen immateriële schade

Een ontslagvergoeding vanwege het beëindigen van een dienstbetrekking moet worden belast als loon uit dienstbetrekking, ongeacht of er sprake is van een vergoeding voor immateriële of materiële schade.

A-G: verdeel KIA bij samenwerkingsverband

In de rechtspraak is er verschil van mening over hoe men voor samenwerkingsverbanden de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet berekenen. Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat vennoten deze aftrek gewoon moeten verdelen. Daarbij [...]

Veel te late aangifte schenkbelasting geeft fiscus meer tijd

Als de ontvanger van een schenking meer dan vier maanden na het jaar van schenking een aangifte schenkbelasting indient, heeft dat gevolgen voor de aanslagtermijn. In een zaak [...]

Urenregistratie moet te controleren zijn

Afhankelijk van de aard en omvang van een onderneming moet een solide en controleerbare urenregistratie worden bijgehouden. Hoewel de loonadministratie correct is, is deze door het ontbreken van [...]

Hoge schadevergoeding ondanks veel dezelfde stellingen

Het komt in de praktijk voor dat een gemachtigde in een groot aantal zaken standaard dezelfde stellingen aanvoert. Maar deze omstandigheid maakt de afzonderlijke zaken niet per definitie [...]

Per 1 maart 2020: meldingsplicht voor buitenlandse werknemers (uit de EER en Zwitserland)!

Vanaf 1 maart 2020 treedt de meldingsplicht, die volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), in werking. De WagwEU is reeds vanaf 1 [...]