Voor aansprakelijkstelling boetes geldt zwaardere bewijslast

Als de Belastingdienst een bestuurder van een bv aansprakelijk wil stellen voor boetes, dan moet de Belastingdienst aannemelijk maken dat de bestuurder persoonlijk een verwijt te maken valt.

Uit natuurlijke verbintenis voldane rente niet aftrekbaar

Stel dat ex-partners in een echtscheidingsconvenant afspreken dat de ene partner de rente voor de woning van de andere partner rechtstreeks betaalt. Dan drukt de rente niet op [...]

Vorming voorziening voor borgstelling niet mogelijk

Voor het vormen van een voorziening moet aannemelijk zijn dat op balansdatum een redelijke mate van zekerheid bestaat voor een toekomstige uitgave. Heeft een ondernemer geen inkomen of [...]

Geen VPB-plicht meer voor open cv's en familiefondsen is een ridicuul plan

Het demissionair kabinet wil per 1 januari 2022 de VPB-plicht voor open cv's en familiefondsen beëindigen. Dick van Sprundel vindt dit een ridicuul plan. "Onder het mom van [...]

Werknemersparticipatie door toekennen aandelen of (lange termijn) bonus aan personeel: hoe zit het met belastingheffing?

Steeds meer werkgevers kiezen voor werknemersparticipatie en daarmee voor de mogelijkheid om werknemers aan te trekken of te binden en daarmee de organisatie verder te brengen. Dit doen [...]

‘HET KOST MEER TIJD DAN JE DENKT!’

PKF Wallast krijgt energie van bedrijfsopvolgingen   Toen we Lianne Vermeulen-Boelm en Ron Henzen van PKF Wallast vertelden dat het thema van deze editie van OnderNamen “Energie” is, [...]

Toets dienstbaarheid verhuur van vastgoed bv

Sommige bv’s verhuren hun opslagruimtes aan hun klanten. Als deze verhuur dienstbaar is aan de onderneming van de bv,  tellen de opslagruimtes niet mee bij de toets of [...]

Podcast #6 Bedrijfsovernames

Deze podcast gaat over bedrijfsovernames en heb ik aan tafel Stefaan Rodts, CEO van PKF Wallast en Jeroen van Strien, partner en hoofd wetenschappelijk bureau bij PKF Wallast, [...]

Geen schuld bij fout door vertrouwen op praktijkbeleid fiscus

Hof Amsterdam snapt dat de voorwaarden om het lage tarief van de dividendbelasting te hanteren niet zo eenvoudig zijn. Het ligt daarom voor de hand dat een bv [...]

Dooruitdeling nodig voor teruggaaf dividendbelasting

Tot 2008 kon een buitenlands beleggingsfonds net als een fiscale beleggingsinstelling recht hebben op een teruggaaf van ingehouden dividendbelasting. De Hoge Raad maakt duidelijk dat dan wel een [...]

Consultatie wijziging belastingplicht commanditaire vennootschappen

Op 29 maart is een consultatie gestart voor een wijziging in de wetgeving die de belastingplicht van open commanditaire vennootschappen (hierna: open CV) betreft.

Rittenregistratie moet werkelijk gereden kilometers tonen

Als een werknemer een rittenregistratie overlegt, dient deze inzicht te geven in de werkelijk gereden kilometers. Geeft hij standaardkilometers op, dan schaadt hij daarmee de geloofwaardigheid van de [...]