Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar boetes

Kan de inspecteur de onjuistheid van de stelling van het tijdig indienen van het bezwaarschrift niet bewijzen? Dan moet niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar tegen boetebeschikkingen achterwege blijven.

Fiscus mag voorwaarden paraplukredietarrest niet verruimen

Het zogeheten paraplukredietarrest noemt drie cumulatieve voorwaarden waardoor uitgaven voor het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van een gelieerde vennootschap niet aftrekbaar zijn. De Hoge Raad staat [...]

Btw-correctie privégebruik auto verlaagt fiscale winst

De btw die de ondernemer moet betalen over het privégebruik van de auto van de zaak is aftrekbaar van de winst in de inkomstenbelasting. De inspecteur vergeet dat [...]

Tv-kok niet in dienstbetrekking bij mediabedrijf

Onlangs is een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over een geschil, waarvan de uitslag al was uitgelekt. Het betreft de zaak tussen een mediabedrijf en de Belastingdienst. Het [...]

Fictieve verkrijging woning door kwijtschelding koopprijs

Als een erflater in het verleden een woning heeft verkocht aan de erfgenaam, maar daarbij de koopprijs heeft kwijtgescholden en bovendien heeft bedongen om in de woning te [...]

Liquidatieverliesregeling mogelijk onnodig op de schop

Als het aan de Tweede Kamerleden Snels, Leijten en Nijboer ligt, gaat de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting op de schop. Met een initiatiefwetsvoorstel willen zij de regeling fors [...]