Niet-verplichte agiostorting op derdenrekening valt in box 3

Het overboeken van geld op de derdenrekening van een notaris leidt niet tot een vermogensoverdracht als geen afdwingbare verplichting tot die storting is aangegaan. Het gevolg is dat [...]

HR: inspecteur moet ongebruikelijkheid WKR aantonen

De Hoge Raad is van oordeel dat de inspecteur zijn standpunt dat aanwijzing van een beloning als eindheffingsbestanddeel ongebruikelijk is, met feiten en omstandigheden moet onderbouwen.

Gerechtshof: opzeggen ‘per’ 1 maart betekent dat de laatste werkdag 1 maart is!

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst of opzeggingsbrief opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of eindigt per (bijvoorbeeld) 1 maart. Hiermee wordt in de arbeidsrechtpraktijk dan bedoeld dat de [...]

Te laat bezwaar boetebeschikking eerder niet-ontvankelijk

In het verleden oordeelde de Hoge Raad dat de inspecteur bij een bezwaar tegen een boetebeschikking moet bewijzen dat de stelling van de belastingplichtige van niet-ontvangst van de [...]

Door dga ingediende nihilaangifte IB ongeloofwaardig

Doet een belastingplichtige geen aangifte en maakt hij ook geen bezwaar tegen een informatiebeschikking? Dan verklaart de rechter het beroep ongegrond, tenzij de belastingplichtige doet blijken dat de [...]

Verschoningsrecht advocaat overtreft informatieplicht

De Belastingdienst mag de correspondentie tussen advocaten en hun cliënten niet inzien, zelfs niet als deze correspondentie informatie bevat die van belang kan zijn voor de belastingheffing.