Noodpakket voor banen en economie

De overheid heeft het steunpakket voor ondernemers verder uitgebreid. Voor de periode juni t/m september kunnen ondernemers een beroep doen op een nieuwe NOW- en Tozo-regeling die strengere [...]

Stukken van inspecteur relevant voor aansprakelijkheid

Een beroepsprocedure tegen bestuursaansprakelijkheid is vaak eveneens gericht tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling. In dat geval moet de ontvanger onder andere stukken overleggen die inzicht geven in [...]

Fiscus mag hypotheekrenteaftrek bij partner corrigeren

Zelfs nadat de aanslag IB van de eigenaar van een eigen woning definitief is geworden, mag de Belastingdienst de hypotheekrenteaftrek van de partner corrigeren. De Hoge Raad heeft [...]

Aftrek voorbelasting op instandhoudingskosten huurpand

Ook tijdens leegstand van een onroerende zaak die is bestemd voor verhuur, zal de eigenaar kosten moeten maken om de zaak in goede staat te houden. Is het [...]

Naheffingsaanslag door wachten op strafrechter verjaard

Het komt voor dat de partijen in een bezwaarprocedure tegen een belastingaanslag besluiten om te wachten met de afronding van de procedure totdat de strafrechter uitspraak doet. Als [...]

Niet meer alleen via PostNL rechtsgeldige verzending bezwaar

Wie bezwaar of beroep instelt moet zijn bezwaar- of beroepschrift tijdig per post indienen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu dat verzending van een bezwaar- of beroepschrift [...]