Risicomanagement

Bij risicomanagement draait het om de kernvraag: weet ik welke risico’s ik loop als ondernemer, welke risico’s ben ik bereid te nemen en welke wil ik het liefst voorkomen? Risico’s hoeven niet alleen bedreigingen te zijn, ze kunnen ook kansen creëren. Interne en externe risico’s veranderen continu. En strategische en operationele risico’s ook. Daar komt bij dat ze directe invloed op elkaar hebben.

 

PKF Wallast helpt ondernemingen te komen tot een beheersbaar overzicht van relevante risico’s en daarbij behorende gewenste maatregelen. Wij zien risicomanagement niet als doel, maar als middel. Wij geloven in betrokkenheid van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de risico’s. Met inzicht in risico’s en de bereidheid bepaalde risico’s bewust te accepteren kunnen organisaties “voorspelbaarder” worden en zullen organisaties beter in staat zijn om proactief te handelen in plaats van louter reactief handelen als gevolg van bedreigingen. We streven naar vereenvoudiging van processen, want we weten hoe gevaarlijk “papieren tijgers” kunnen zijn.

Met onze risicomanagement aanpak helpen wij organisaties in een paar overzichtelijke stappen risico’s in kaart te brengen. Onze aanpak is pragmatisch en to-the-point. Samen met de cliënt voeren wij de risicoanalyse en – beoordeling uit en worden beslissingen genomen over passende beheersingsmaatregelen. Dit doen wij met een klein team van ervaren specialisten en daarmee zijn wij wendbaar. Hierbij wordt zowel gekeken naar relevante inzet van de IT omgeving, maar ook naar de “soft controls” in een organisatie en naar de bestaande maatregelen en procedures. Belangrijk is om tot het beheersingsniveau te komen dat bij de onderneming past.

 

Draagvlak creëren in de organisatie is één van de pijlers van de aanpak van PKF Wallast. Een “afvinkroutine” hoort hier niet bij, maar wel een collectief gevoel van “eigenaarschap”. Wij zorgen ervoor dat er een transparant raamwerk ontstaat van risico’s, maatregelen, eigenaren, communicatiestructuur en actieplannen. Dit alles gebaseerd op en geïntegreerd in de bestaande planning & control structuur van de organisatie. Want een risicomanagement raamwerk is actueel en dynamisch.