Management & werknemersparticipaties

Managementparticipaties

Wanneer private equity bedrijven een bedrijf kopen, dan wordt dit grotendeels met schuld en cumulatief preferente aandelen gefinancierd. De managers participeren doorgaans in gewone aandelen. Wanneer een (te) laag rendement wordt vastgesteld op het vast renderende deel van het kapitaal, verschuift een groot deel van de ‘upside’ naar de gewone aandeelhouders. De fiscus kan dit voordeel als loon kwalificeren. Dit heeft vervelende consequenties voor de inkomstenbelasting. Ons Valuation team kan u helpen bij het bepalen en onderbouwen van een zakelijk rendement op vast renderend kapitaal richting de fiscus.

 

Werknemersparticipaties

Het kan voorkomen dat de werkgever de werknemers een mogelijkheid geeft om te participeren in de onderneming. De participatie kan verlopen via het aankopen van aandelen, het verkrijgen van opties of via een Stock Appreciation Rights (SAR) overeenkomst. Het PKF Valuation Services team levert advies op maat over zowel de waarderingsvraagstukken die hierbij een rol spelen als de financiering van de werknemersparticipaties.

 

Publicaties:

 

Podcast #9 Sector Beta Report European Markets

De Valuation Services afdeling van PKF Wallast heeft een sector bèta rapport gepubliceerd. De bèta vormt een belangrijke variabele om de hoogte van de rendementseis te bepalen bij [...]

Sector bèta rapport - European Markets

PKF Valuation Services heeft een sector bèta rapport ontwikkeld. Dit rapport geeft onder andere inzicht in bèta’s, volatiliteit, ondernemingswaarden en debt equity verhoudingen van 61 verschillende sectoren. In [...]

Podcast #8 Hoe maak ik mijn onderneming meer waard

Elke ondernemer wil het rendement van zijn bedrijf verhogen, maar dit verhoogt niet per definitie de waarde van het bedrijf. Value Based Management stuurt op waarde creatie en [...]

Bedrijfseconomische aspecten bij werknemersparticipaties

In februari 2021 gaf Ingrid Thijssen namens VNO-NCW in een interview aan dat werknemers meer moeten meedelen in de winsten van bedrijven. Het interview haalde de voorpagina van [...]

PKF Wallast Adviesreeks - Value Based Management

Voor u ligt de 2019 uitgave van de PKF Wallast Advies Reeks “Value Based Management”, tools voor optimalisatie van de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Value Based Management is een [...]

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.