Due diligence 

Vendor due diligence

Niet veel mkb-ondernemers verkopen meer dan één onderneming tijdens hun ondernemerscarrière. Dan wilt u vooraf graag weten op welke wijze de hoogste prijs en de beste condities tot stand kunnen komen. De specialisten uit het Valuation Services team doen onderzoek en stellen een rapport voor uw onderneming, voor de mogelijke kopers, of voor beide partijen. In het onderzoek kijken wij in overleg met u vooral naar de perspectieven voor de toekomst: financieel, commercieel en operationeel. Ook de juridische structuur en alle fiscale aspecten komen uitgebreid aan bod. Het onderzoek kan indien gewenst uitmonden in een informatiememorandum voor potentiële kopers. Een informatiememorandum kan de due diligence voor de potentiële kopers beperken, waardoor het verkoopproces efficiënter zal verlopen. 

 

Financial due diligence voor verwerving van een onderneming

Bij het verwerven van een onderneming of van aandelen in een onderneming is het belangrijk om te weten of de juiste keuze is gemaakt. Wij voeren onderzoek uit naar de aan te kopen onderneming, gericht op de financiële situatie in het verleden als in de toekomst, waarbij ook de commerciële en organisatorische omstandigheden worden betrokken. Hiermee wordt voorkomen dat er belangrijke financiële factoren over het hoofd worden gezien.

 

 

 

 

 

We brengen de risico's en kritische succesfactoren van de te verwerven onderneming in kaart. Onze analyses geven aan hoe en in welke mate de investering rendement kan opleveren en op welke wijze dit bijdraagt aan het succes van de totale onderneming. Ons Valuation Services team kan hiermee een oordeel vormen over de waarde en de prijs. Uitkomsten van de financial due diligence kunnen leiden tot het afzien van de koop, het aanpassen van de prijs en/of voorwaarden en het verwerken van geconstateerde risico's in de door de verkoper af te geven garanties. Maar het onderzoek kan ook de bevestiging geven dat sprake is van een goede koop.

 

Onze adviseurs besteden ook aandacht aan relevante fiscale aspecten, zoals vennootschapsbelasting, loonheffing, sociale lasten en omzetbelasting. Juist de veelzijdigheid van de adviseurs van PKF Wallast maakt dat de verschillende onderzoeksgebieden geïntegreerd worden opgepakt.

Publicaties:

 

Podcast #9 Sector Beta Report European Markets

De Valuation Services afdeling van PKF Wallast heeft een sector bèta rapport gepubliceerd. De bèta vormt een belangrijke variabele om de hoogte van de rendementseis te bepalen bij [...]

Sector bèta rapport - European Markets

PKF Valuation Services heeft een sector bèta rapport ontwikkeld. Dit rapport geeft onder andere inzicht in bèta’s, volatiliteit, ondernemingswaarden en debt equity verhoudingen van 61 verschillende sectoren. In [...]

Podcast #8 Hoe maak ik mijn onderneming meer waard

Elke ondernemer wil het rendement van zijn bedrijf verhogen, maar dit verhoogt niet per definitie de waarde van het bedrijf. Value Based Management stuurt op waarde creatie en [...]

Bedrijfseconomische aspecten bij werknemersparticipaties

In februari 2021 gaf Ingrid Thijssen namens VNO-NCW in een interview aan dat werknemers meer moeten meedelen in de winsten van bedrijven. Het interview haalde de voorpagina van [...]

PKF Wallast Adviesreeks - Value Based Management

Voor u ligt de 2019 uitgave van de PKF Wallast Advies Reeks “Value Based Management”, tools voor optimalisatie van de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Value Based Management is een [...]

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.