Corporate Finance

Op het gebied van Corporate Finance biedt PKF diverse diensten aan. Indien u een vraagstuk hebt, welke niet op deze pagina benoemd wordt, is het altijd mogelijk contact op te nemen met een van onze adviseurs. Onze adviseurs zullen samen met u kijken of er een passende dienstverlening geboden kan worden.

 

Managementrapportages

Met onze kennis en ervaring ondersteunen we u bij het maken van een evenwichtige en betrouwbare managementrapportage. In combinatie met Value Based Management kunt u aan de hand van deze rapportage in één oogopslag zien wanneer er afwijkingen in trends zijn of dat er sprake is van significante veranderingen ten opzichte van de gewenste situatie. Zo kunt u op tijd bijsturen. We geven bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke kengetallen en ratio's.

 

Begrotingen

Als ondernemer met een visie op uw onderneming zult u jaarlijks een begroting maken, taakstellend zodat u helder zicht heeft en houdt op uw doelen. Onze medewerkers ondersteunen u bij het opzetten van het begrotingsproces en met het daadwerkelijk opstellen van de begroting.

 

Liquiditeitsprognoses

Liquiditeitsprognoses zijn van belang om zicht te krijgen op de schommelingen van de geldstromen gedurende een periode. Hierdoor kunt u betere keuzes maken. Op basis van maandelijkse managementrapportages en de begroting wordt een prognose opgesteld van de verwachte geldstromen voor een bepaalde periode, veelal voor de komende twaalf maanden. Deze prognose kan gebruikt worden om krediet aan te trekken of om te verstrekken aan (potentiële) kopers.

Transfer pricing

Grote concerns hebben te maken met interne prijsafspraken. De EU eist dat interne doorbelastingen op basis van het ‘arms length’ principe worden gedaan. Ons team kan ondersteuning bieden bij het opstellen van een gedegen onderbouwing van interne transacties en bij de bepaling van een zakelijke transactieprijs. Door de combinatie corporate finance kennis en fiscale kennis kan ons team de optimale oplossingen vinden.

Investeringsbeslissingen

Ondernemers staan regelmatig voor grote financiële beslissingen, zoals een grote investering of het verkopen of kopen van een onderneming. Bij dit soort vraagstukken is begeleiding en ondersteuning die verder gaat dan alleen een waarderingsrapport zinvol.

 

Grote investeringsbeslissingen kunnen een enorme impact hebben op uw bedrijf. Het is daarom van belang om goed zicht te houden op de omvang van de risico’s en het verwachte rendement van de investering en de totale onderneming. Ons team begeleidt u door het doorrekenen van diverse scenario’s, door te rekenen, de gevoeligheid van de kasstromen in kaart te brengen of door te helpen bij het interpreteren van de cijfers en uitkomsten.

 

Optimale financieringsstructuren

Op welke wijze heeft u uw onderneming gefinancierd? Vraagt u zich wel eens af of u de optimale financieringsstructuur heeft opgezet binnen uw onderneming? De specialisten van het Valuation Services team geven u graag advies over de financieringsstructuren van uw onderneming.

 

Echtscheidingen

Bij een echtscheiding wordt het eigendom verdeeld tussen de (ex) echtgenoten, hierbij spelen aandelenbelangen in een B.V. of belangen in een rechtspersoon een belangrijke rol in de verdeling. Ons team kan ondersteuning bieden als partijdeskundige bij het onderbouwen van een waarde van de aandelen.

 

Publicaties:

 

Podcast #9 Sector Beta Report European Markets

De Valuation Services afdeling van PKF Wallast heeft een sector bèta rapport gepubliceerd. De bèta vormt een belangrijke variabele om de hoogte van de rendementseis te bepalen bij [...]

Sector bèta rapport - European Markets

PKF Valuation Services heeft een sector bèta rapport ontwikkeld. Dit rapport geeft onder andere inzicht in bèta’s, volatiliteit, ondernemingswaarden en debt equity verhoudingen van 61 verschillende sectoren. In [...]

Podcast #8 Hoe maak ik mijn onderneming meer waard

Elke ondernemer wil het rendement van zijn bedrijf verhogen, maar dit verhoogt niet per definitie de waarde van het bedrijf. Value Based Management stuurt op waarde creatie en [...]

Bedrijfseconomische aspecten bij werknemersparticipaties

In februari 2021 gaf Ingrid Thijssen namens VNO-NCW in een interview aan dat werknemers meer moeten meedelen in de winsten van bedrijven. Het interview haalde de voorpagina van [...]

PKF Wallast Adviesreeks - Value Based Management

Voor u ligt de 2019 uitgave van de PKF Wallast Advies Reeks “Value Based Management”, tools voor optimalisatie van de aandeelhouderswaarde van een onderneming. Value Based Management is een [...]

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.