Ondernemers staan regelmatig voor grote financiële beslissingen, bijvoorbeeld een grote investering of het verkopen of kopen van een onderneming. Bij dit soort vraagstukken is begeleiding en ondersteuning die verder gaat dan alleen een waarderingsrapport, zinvol. Met ons gespecialiseerde Valuation Services team kunnen wij u optimaal helpen. Onze valuationspecialisten zijn  zeer breed geschoold en in de meeste gevallen ook registeraccountant en/of fiscalist.

 

Hieronder is een aantal voorbeelden weergegeven waarbij Valuation Services ondersteuning kan bieden.

 

Waardering

Veel ondernemers hebben helemaal niet zo duidelijk in beeld hoe de waarde van een bedrijf wordt bepaald. Vaak richten ze zich voornamelijk op de balans en de resultatenrekening, ofwel de in het verleden bestede uitgaven. Terwijl het veel belangrijker is om vooruit te kijken. De koper koopt immers de toekomst en niet het verleden.

 

Het opstellen van een waardering geeft u extra inzicht in uw bedrijf en de waarde ervan. Er wordt niet alleen gekeken naar rendement, maar ook naar de overdraagbaarheid van dat rendement aan de koper. Daarnaast spelen risico’s en afhankelijkheden een belangrijke rol in de waardering. Met een waardering krijgt u zicht op het verbeterpotentieel van de onderneming en bent u optimaal voorbereid wanneer de onderneming wordt verkocht.

 

 

Waardemanagement

Elke ondernemer wil het rendement van zijn bedrijf verhogen, maar dit verhoogt niet per definitie de waarde van het bedrijf. Waardemanagement stuurt op waardecreatie. Het brengt de huidige waarde van het bedrijf in kaart. Daarbij is ook het ontwikkelpotentieel, ofwel de toekomstige potentiële waarde, van groot belang. Bij waardemanagement kijken wij samen met u naar uw huidige en de gewenste eindsituatie. Hierbij kijken wij niet alleen naar rendementen, maar ook naar bedrijfsrisico’s, de optimale fiscale structuur en juridische risico’s. Na het in kaart brengen van de huidige situatie stellen we met u een plan op om tot de gewenste situatie te komen. Omdat onze adviseurs zeer breed geschoold zijn kunnen zij u perfect begeleiden op dit traject.

 

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt het eigendom, waaronder mogelijk aandelen in een b.v. en/of een belang in een andere entiteit, verdeeld tussen de (ex) echtgenoten. Ons team kan ondersteuning bieden als partijdeskundige bij het onderbouwen van een waarde van de aandelen.

 

Investeringsbeslissingen

Grote investeringsbeslissingen kunnen een enorme impact hebben op uw bedrijf. Het is daarom van belang om goed zicht te houden op de omvang van de risico’s en het verwachte rendement van de investering en de totale onderneming. Ons team begeleidt u door bijvoorbeeld verscheidene scenario’s door te rekenen, de gevoeligheid van de kasstromen in kaart te brengen of door te helpen bij het interpreteren van de cijfers en uitkomsten.

 

Bedrijfsopvolging

De drukke huidige situatie, de wirwar aan (mogelijke) toekomstige problemen en complexe vraagstukken leiden vaak tot uitstel van bedrijfsopvolging. Dit kan nare gevolgen hebben op het moment dat een bedrijfsopvolging gehaast in gang moet worden gezet. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs in gevaar komen als er niet tijdig een geschikte opvolger wordt gevonden. Ook het onderlinge contact tussen belanghebbenden kan bij een gehaast proces onder druk komen te staan. Door de bedrijfsopvolging op tijd te regelen worden duidelijkheid en rust gecreëerd voor de toekomst.

 

De fiscus eist dat bij de bedrijfsopvolging in de familiesfeer de aandelen tegen een zakelijke vergoeding worden verkocht. Hierbij is het van belang een gedegen waarderingsrapport op te stellen. Onze breedgeschoolde adviseurs kunnen u helpen bij het gehele bedrijfsopvolgingstraject. Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij het opzetten van een plan voor de bedrijfsopvolging (hoe en wanneer), het opstellen van de waardering, de afstemming met de fiscus en het opzetten van een financieringsstructuur.

 

Transfer pricing

Grote concerns hebben te maken met interne prijsafspraken. De EU eist dat interne doorbelastingen op basis van het ‘arms length’ principe worden gedaan. Ons team kan ondersteuning bieden bij het opstellen van een gedegen onderbouwing van interne transacties en bij de bepaling van een zakelijke transactieprijs. Door de combinatie van kennis van corporate finance met fiscale kennis kan ons team de optimale oplossingen vinden.

 

Financieringsstructuren en participatieregelingen

Wanneer private equity bedrijven een bedrijf kopen, dan wordt dit grotendeels met schuld en cumulatief preferente aandelen gefinancierd. De managers participeren doorgaans in gewone aandelen. Wanneer een (te) laag rendement wordt vastgesteld op het vast renderende deel van het kapitaal, verschuift een groot deel van de ‘upside’ naar de gewone aandeelhouders. De fiscus kan dit voordeel als loon kwalificeren. Dit heeft vervelende consequenties voor de inkomstenbelasting. Ons Valuation team kan u helpen bij het bepalen en onderbouwen van een zakelijk rendement op vast renderend kapitaal richting de fiscus.

 

Over PKF Valuation Services

PKF Valuation Services heeft als doel om hét kenniscentrum van het mkb in Nederland te worden op het gebied van business valuation. Met onze huidige teamsamenstelling en de daarbij behorende kennis (vijf Register Valuators) hebben wij hiervoor een goede basis gelegd. Onze nauwe banden met TIAS University en het NIRV zorgen ervoor dat wij snel toegang hebben tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van valuation. Met de komst van Joy van der Veer, één van de kopstukken op het gebied van Valuation in Nederland, bij PKF Wallast is reeds een grote stap gezet om deze doelstelling te behalen.

mr. drs. R.T.E. (René) van Dijk MBV RA RV Business valuator, Adviseur, Fiscalist, Accountant
mr. drs. R.T.E. (René) van Dijk MBV RA RV, Business valuator, Adviseur, Fiscalist, Accountant
W.J. (Joy) van der Veer MSc MBV MiF AA RV Business Valuator, Adviseur
W.J. (Joy) van der Veer MSc MBV MiF AA RV, Business Valuator, Adviseur
Hans Vogelaar - PKF Wallast
mr. drs. J.P. (Hans) Vogelaar RV Adviseur, Bedrijfsjurist, Business valuator
Hans Vogelaar - PKF Wallast mr. drs. J.P. (Hans) Vogelaar RV, Adviseur, Bedrijfsjurist, Business valuator
Ernst Andriessen - PKF Wallast
E. (Ernst) Andriessen MSc, MBV, RV Adviseur
Ernst Andriessen - PKF Wallast E. (Ernst) Andriessen MSc, MBV, RV, Adviseur
M.G.L. (Marcel) Walraven RA RV Business Valuator, Adviseur
M.G.L. (Marcel) Walraven RA RV, Business Valuator, Adviseur
Eric Gort - PKF Wallast
H. (Eric) Gort RA RV Adviseur, business valuator
Eric Gort - PKF Wallast H. (Eric) Gort RA RV, Adviseur, business valuator

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.