Bedrijfseconomische advisering

 

 

Als mkb-ondernemer bent u constant bezig met het verbeteren van het rendement van uw onderneming. De onderneming zorgt naast uw huidige inkomen ook in belangrijke mate voor uw pensioen. Het is daarom van belang om tijdig een goed beeld te krijgen van de huidige (financiële) situatie en het gewenste toekomstbeeld. Hierbij spelen belangrijke vragen over de relevantie van het huidige bedrijfs- en verdienmodel in de toekomst een grote rol. Met onze brede kennis kunnen wij goed de huidige situatie van uw onderneming in kaart brengen en u ondersteunen op uw weg naar de gewenste situatie.

 

Waardemanagement

Elke ondernemer wil het rendement van zijn bedrijf verhogen, maar dit verhoogt niet per definitie de waarde van het bedrijf. Waardemanagement stuurt op waardecreatie. Zij brengt de huidige waarde van het bedrijf in kaart. Daarbij is ook de toekomstige potentiële waarde van groot belang. Bij waardemanagement kijken wij samen met u naar uw huidige en gewenste eindsituatie. Niet alleen naar rendementen maar ook naar bedrijfsrisico’s, de optimale fiscale structuur en juridische risico’s. Daarna stellen we samen een plan op. Onze breed geschoolde adviseurs kunnen u perfect begeleiden op dit traject.

 

Waardering

Veel ondernemers hebben niet duidelijk in beeld hoe de waarde van een bedrijf wordt bepaald. Vaak richten ze zich voornamelijk op de balans en de resultatenrekening, ofwel de in het verleden bestede uitgaven. Terwijl het veel belangrijker is om vooruit te kijken, de koper koopt immers de toekomst en niet het verleden.

 

Een waardering geeft u extra inzicht in zijn bedrijf en de waarde ervan. We kijken naar rendement maar ook naar de overdraagbaarheid van dat rendement aan de koper. Daarnaast spelen risico’s en afhankelijkheden een belangrijke rol. U krijgt zicht op het verbeterpotentieel van de onderneming en u bent optimaal voorbereid wanneer de onderneming wordt verkocht.

 

Managementrapportages

Met onze kennis en ervaring ondersteunen we u bij het maken van een evenwichtige en betrouwbare managementrapportage. In combinatie met waardemanagement kunt u aan de hand van deze rapportage in één oogopslag zien wanneer er afwijkingen in trends zijn of dat er sprake is van significante veranderingen ten opzichte van de gewenste situatie. Zo kunt u op tijd bijsturen. We geven bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke kengetallen en ratio's.

Begrotingen

Als ondernemer met een visie op uw onderneming zult u jaarlijks een begroting maken, taakstellend zodat u helder zicht heeft en houdt op uw doelen. Onze medewerkers ondersteunen u bij het opzetten van het begrotingsproces en met het daadwerkelijk opstellen van de begroting.

 

Liquiditeitsprognoses

Liquiditeitsprognoses zijn van belang om zicht te krijgen op de schommelingen van de geldstromen gedurende een periode. Hierdoor kunt u betere keuzes maken.

 

Op basis van de maandelijkse managementrapportages en de begroting stellen we een prognose op van de verwachte geldstromen voor een bepaalde periode, veelal voor de komende twaalf maanden. Deze prognose kan gebruikt worden om krediet aan te trekken of om te verstrekken aan (potentiële) kopers.

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.