Subsidieverstrekkende instellingen stellen eisen aan de besteding en verantwoording van subsidies. Vaak vragen zij dan ook een controleverklaring van een accountant bij de in te dienen subsidieverantwoording.

 

Onze auditprofessionals hebben uitgebreide ervaring met de controle van verantwoordingen voor EU-subsidies, subsidies van de Nederlandse overheden en subsidies van andere subsidieverstrekkende instellingen. Wij ondersteunen u graag bij uw verantwoording.

 

Wij zijn graag al betrokken bij het traject van de subsidieverstrekking zodat wij u bij aanvang kunnen adviseren over de wijze waarop de subsidie uitgaven worden geadministreerd. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden voor het afgeven van de accountantsverklaring bij de subsidieverantwoording efficiënt uitvoeren en voortkomt u lastige discussies achteraf.

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.