Het voor de controle in orde krijgen van de administratie en het balansdossier kan een tijdrovende en complexe taak zijn. Deze taak is belangrijker geworden nu de controlerende accountant steeds hogere eisen stelt aan de inhoud en aan de kwaliteit van het dossier, voorwaarde voor het afgegeven controlebudget en het halen van de deadline.

 

Als pre-auditservice ondersteunt PKF Wallast u bij het verzamelen en aanleveren van de juiste informatie. Wij hebben vanuit de eigen controlepraktijk de deskundigheid van en ook ruime ervaring in de dossiervoering van andere accountskantoren. We dragen onze deskundigheid over aan uw eigen mensen waarna zij deze vaardigheden voor toekomstige balansdossiers en bij tussentijdse afsluitingen kunnen inzetten. Daarnaast ondersteunen we u graag bij het samenstellen van de jaarrekening.

 

Om een soepele communicatie te waarborgen zal PKF Wallast deelnemen aan het gesprek tussen de externe accountant en uw organisatie. De betrokkenheid van PKF Wallast aan uw zijde van de tafel maakt de beheersing van het afgesproken budget eenvoudiger. Hierdoor worden lastige discussies over meerwerk vermeden, wat u, en vaak ook de controlerend accountant, als erg wenselijk zult ervaren.

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.