PKF Wallast heeft een kundige auditpraktijk. Wij kunnen u assurance bieden bij zowel de jaarrekening als bij andere (niet)financiële verantwoordingen. Wij hanteren hierbij een persoonlijke benadering.

 

De jaarrekening

Met onze controlewerkzaamheden voegen wij zekerheid toe aan uw jaarrekening of andere financiële verantwoording. We bieden dezelfde hoogwaardige kwaliteit, ongeacht of de controle wettelijk, statutair of vrijwillig is. Onze controlewerkzaamheden zijn risicogericht en volgens een methodiek die alle leden van het PKF-netwerk wereldwijd toepassen. Hierbij gebruiken wij state of the art programmatuur die een hoge mate van efficiency waarborgt.

 

Op deze manier brengen wij de voor de financiële verantwoording van uw ondernemingsactiviteiten relevante risico´s in kaart en analyseren wij op welke wijze u deze risico’s beheerst. Daarbij beoordelen wij het ontwerp en de werking van de belangrijkste procedures en de betrouwbaarheid en continuïteit van de ICT-systemen. Wij beoordelen de inhoud en kwaliteit van uw  managementrapportages. Tevens bepalen wij of wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving.

 

Over de uitkomst van onze werkzaamheden rapporteren wij in een controleverklaring. We bespreken met u onze bevindingen en de mogelijke verbetering. Deze zaken leggen wij tevens vast in een duidelijke managementletter. Voor het toezichthoudend orgaan zoals de Raad van Commissarissen stellen wij een accountantsverslag op dat wij desgewenst graag toelichten.

 

Andere verantwoordingen

Assurance kan ook gewenst zijn bij maatschappelijke verslagen of toekomstgerichte informatie. Door de brede kennis kan PKF Wallast u bij al uw rapportages ondersteunen om de gewenste zekerheid te verkrijgen.

 

Wilt u advies?

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen.