Veilingopbrengsten en sponsorgelden stichting belast met btw

Een goede doelenorganisatie die opbrengsten verkrijgt uit veilingopbrengsten is ondernemer voor de omzetbelasting als zij in concurrentie treedt met ondernemers die dezelfde activiteiten verrichten.

Stichting X zamelt geld in om onderzoeken financieel te ondersteunen. Zij organiseert onder meer een jaarlijks golftoernooi en ze houdt een veiling. Na een vooroverleg is de Belastingdienst van oordeel dat de stichting ondernemer voor de omzetbelasting is. De Belastingdienst merkte de stichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 als ondernemer aan en legde naheffingsaanslagen op.


In geschil bij Rechtbank Noord-Holland is of de stichting ondernemer is voor de omzetbelasting. Subsidiair is in geschil of de stichting de reisbureauregeling op bepaalde geveilde items kan toepassen. In geschil is ook of de onder de naam sponsoring ontvangen gelden belast zijn.
Volgens de rechtbank is de stichting ondernemer voor de omzetbelasting. De stichting organiseert een veiling waaruit zij opbrengsten verkrijgt. De opbrengsten uit de veiling staan in direct verband met hetgeen de stichting levert. De kopers betalen op de veiling om over de goederen te kunnen beschikken. De stichting treedt daardoor in concurrentie met aanbieders van vergelijkbare goederen en diensten. Zij verricht daarom economische diensten en is als ondernemer daarom belastingplichtig voor de omzetbelasting.


De Belastingdienst en de stichting zijn het beide eens over de toepassing van de reisbureauregeling. Partijen verschillen echter wel over de hoogte van de vrijgestelde marge. De rechtbank meent dat de stichting de hoogte van de vrijgestelde marge niet althans onvoldoende heeft onderbouwd. De stichting heeft niet aangegeven wat voor de geveilde goederen een ‘normale’ prijs is en wat kopers extra als donatie hebben betaald. Het besluit fondsenwerving van 18 december 2013 is niet van toepassing. De afnemer op de veiling is namelijk niet op de hoogte van de ‘normale’ prijs en de extra donatie die hij doet.
Er is een rechtsbetrekking tussen de stichting en de partijen die geld hebben gegeven onder de naam ‘sponsoring’. Tegenover de vergoeding staat in rechtstreeks verband een verrichte dienst of geleverde prestatie. De als ‘sponsoring’ ontvangen gelden zijn daarom met omzetbelasting belast. De rechtbank vermindert nog wel de aanslagen omdat een deel van de prestaties niet in Nederland, maar in België is verricht.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 17-11-2021 (gepubl. 29-12-2021) (ECLI:NL:RBNHO:2021:11900)

Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c

Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan alsnog fiscaal afrekenen als [...]

Veilingopbrengsten en sponsorgelden stichting belast met btw

Een goede doelenorganisatie die opbrengsten verkrijgt uit veilingopbrengsten is ondernemer voor de omzetbelasting als zij in concurrentie treedt met ondernemers die dezelfde activiteiten verrichten.

Verkrijgingsprijs aandelen lager door kopersvoordeel

Bij geruisloze inbreng van agrarische onderneming in een bv, mag de inbrenger voor de verkrijgingsprijs van de aandelen rekening houden met de landbouwvrijstelling. Een bedrag dat onder de [...]

Gerelateerde publicaties