Zet levenslooptegoed goed om in pensioenaanspraak

1 mei 2020

Nu een dga niet aannemelijk kan maken dat zijn levenslooptegoed is omgezet in een pensioenaanspraak, is het uitgekeerde levenslooptegoed belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) heeft in de vennootschap zijn pensioen in eigen beheer ondergebracht. Hij heeft een levenslooptegoed opgebouwd via een geblokkeerde levenslooprekening bij een bank. Het saldo ad € 39.757,51 is op 4 april 2012 naar een andere rekening overgeboekt onder vermelding van ‘saldo levensloop (…) tnv (naam dga) ivm beëindiging’. In een brief uit 2017 staat: ‘Aan opgebouwd levenslooptegoed is in 2013 uitgekeerd een bedrag van € 46.549,…’. In zijn aangifte IB over 2013 geeft de dga het uitgekeerde levenslooptegoed aan. Hij maakt bezwaar tegen de aanslag die daarop volgt, omdat de inspecteur onder meer geen levensloopverlofkorting heeft toegekend. De inspecteur heeft naar aanleiding van het bezwaar stukken opgevraagd en geconstateerd dat het levenslooptegoed in 2012 is uitgekeerd, omdat de vennootschap niet kwalificeert als kredietinstelling. Hij verlaagt de aanslag IB over 2013 en legt een navorderingsaanslag op over 2012. Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat op na 31 december 2011 nog bestaande levenslooptegoeden overgangsrecht van toepassing is. In de tekst van de Wet LB 1964 tot 31 december 2011 staat dat het ingehouden loon in het kader van de levensloopregeling overgemaakt moet worden naar een geblokkeerde rekening bij een kredietinstelling. Ook staat omschreven wat in het kader van de levensloopregeling onder een kredietinstelling wordt verstaan. Indien de levensloopregeling niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt de aanspraak ingevolge de levensloopregeling aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit geldt niet wanneer de aanspraak wordt omgezet in een pensioenaanspraak, die voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor een pensioenregeling. Volgens de dga is de aanspraak op de levensloopregeling omgezet in een pensioenaanspraak. De rechtbank oordeelt dat de dga dit niet aannemelijk heeft gemaakt, mede gezien de omschrijving bij de overboeking van het saldo op de geblokkeerde rekening bij de bank. De inspecteur heeft de aanspraak ingevolge de levensloopregeling terecht in 2012 als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt. De navorderingsaanslag over 2012 is terecht opgelegd, maar hij dient daarbij de levensloopverlofkorting in aanmerking te nemen. De rechtbank verklaart het beroep met betrekking tot de navorderingsaanslag over 2012 gegrond.

 

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 31-03-2020, nr. BRE – 18 _404-19_3148 (ECLI:NL:RBZWB:2020:1515)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.