WAB: WW-premie naar type contract; is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

6 februari 2020

WAB: WW-premie naar type contract; is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Voor werknemers die in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproep- of min-maxcontract, mag de lage WW-premie worden betaald. Dit volgt uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Voor het toepassen van de lage WW-premie (deze is vijf procent punten lager dan de hoge WW-premie!) is wel vereist dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is in de loonadministratie. Hierin moet zijn vastgelegd dat het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Is er in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met de werknemer en is deze arbeidsovereenkomst vervolgens bijvoorbeeld van rechtswege overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is er geen schriftelijke vastlegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

 

Om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste volstaat het om een addendum op de arbeidsovereenkomst te maken waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst per een bepaalde datum een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geworden. Er hoeft dus geen nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld te worden. Wel is vereist dat het addendum is ondertekend door de werkgever en de werknemer. Een brief vanuit de werkgever is niet voldoende.  

 

Tot 1 april 2020 hebben werkgevers de tijd om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste dat op grond van de WAB verplicht is voor het mogen toepassen van de lage WW-premie. Uit de schriftelijke vastlegging moet blijken dat de werknemer voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Wanneer de werkgever niet voor 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel een getekend addendum in de loonadministratie heeft, dan is alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie vanaf 1 januari 2020 verschuldigd.

 

Actiepunt: voor 1 april 2020 zorgen voor schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website