WAB – Wat te doen met de oproepovereenkomst?

8 oktober 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) brengt een aantal wijzigingen met zich mee binnen het Nederlandse arbeidsrecht. Een aantal van die wijzigingen hebben betrekking op de oproepovereenkomsten.

Hieronder vindt u praktische informatie met betrekking tot de nieuwe regelgeving. 

 

1. Aanbod vaste arbeidsomvang

Onder oproepovereenkomsten worden niet alleen de nul-urencontracten verstaan maar ook de zogenaamde min/max-contracten. Alle werkgevers moeten na een jaar dienstverband de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang . De arbeidsomvang moet zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar. Wanneer de werkgever een desbetreffend aanbod niet doet, dan heeft de werknemer alsnog recht op loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorafgaande jaar.

Uiteraard zijn er ook werknemers die hun contractflexibiliteit willen behouden,  zoals bijvoorbeeld studenten; zij hebben de mogelijkheid het aanbod niet te accepteren.  Opgemerkt wordt dat een jaar later een nieuw aanbod moet worden gedaan.

 

Actie

  1. Inventariseer alle oproepovereenkomsten binnen uw organisatie. Ga na wanneer de oproepkracht in dienst is getreden en wat de gemiddelde arbeidsduur per maand is. Indien de oproepkracht op 1 januari 2020 een jaar of langer in dienst is, dan dient u als werkgever voor 1 februari 2020 een schriftelijk aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Wanneer het doen van een aanbod met een vaste arbeidsomvang geen wenselijke optie is, dan is het wellicht het overwegen waard om een tijdelijke oproepovereenkomst niet te verlengen. 

Om de oproepovereenkomst na 1 januari 2020 ‘flexibel’ te houden, kan gekozen worden voor een contract voor 11 maanden.

 

Oproeptermijn

Ook zal vanaf 1 januari 2020 een oproeptermijn van vier dagen van kracht worden. De werkgever zal de werknemer ten minste vier dagen voorafgaand aan de werkzaamheden op moeten roepen voor werk. De oproep moet schriftelijk of elektronisch gedaan worden. De termijn van vier dagen kan bij cao verkort worden naar een minimum van 24 uur. Wanneer de werknemer niet binnen de termijn van vier dagen wordt opgeroepen, dan hoeft hij geen gehoor te geven aan deze oproep. Ook geldt dezelfde termijn voor het intrekken van de oproep. De oproep mag niet binnen de termijn van vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingetrokken. Wordt dit wel gedaan dan is de werkgever loon verschuldigd over de periode waarvoor de werknemer was opgeroepen. Eveneens geldt voor de intrekking dat deze schriftelijk of elektronisch moet gebeuren.

Uiteraard staat het de werknemer vrij om, indien hij wordt opgeroepen binnen  een termijn korter dan vier dagen (of een kortere termijn indien ingevolge een cao), de oproep te aanvaarden indien hij wil werken.

 

Actie

Behalve aandacht voor de werkroosters en het oproepsysteem in uw onderneming, is het verstandig ook de oproepovereenkomsten aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Zeker als een cao geldt en een kortere oproeptermijn overeengekomen kan worden. 

 

2. Verkorte opzegtermijn

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor de oproepkracht een opzegtermijn van vier dagen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierdoor heeft de oproepkracht, die immers inkomensonzekerheid heeft vanwege de variabele arbeidsomvang, de kans om binnen korte tijd een andere arbeidsovereenkomst aan te gaan waarbij hij wel een vaste arbeidsomvang krijgt.

Als werkgever moet u er rekening mee houden, dit met het oog op de bezetting, dat een oproepkracht zijn dienstverband op heel korte termijn kan beëindigen.  

 

3. WW premie

Vanaf 1 januari 2020 geldt de premiedifferentiatie afhankelijk van het soort contract. Hierbij is bij tijdelijke en flexibele contracten de WW-premie hoger dan voor onbepaalde tijd contracten. Ook moet op de loonstrook worden vermeld op basis van wat voor soort contract de werknemer werkzaam is.

 

Actie

Zorg dat het soort contract in 2020 op de loonstrook is vermeld. Overigens moet ook de functie op de loonstrook worden vermeld.  

 

4. Transitievergoeding

Met ingang van de WAB, dus vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op de transitievergoeding wanneer het dienstverband wordt beëindigd door de werkgever of niet verlengd, dus ook een oproepkracht.

 

Heeft u vragen over bovenstaande? U kunt altijd contact opnemen met uw PKF Wallast adviseur.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.