Voordeel van concernmaatschappij valt onder crisisheffing

26 januari 2022

Voordeel van concernmaatschappij valt onder crisisheffing

Werkgevers moesten in de jaren 2013 en 2014 onder voorwaarden de zogeheten pseudo-eindheffing hoge lonen toepassen. De Hoge Raad oordeelt dat dit ook moest als niet de werkgever, maar een concernmaatschappij het voordeel toekende.

In het kader van een voorgenomen beursgang kent een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap, een LLC, in 2012 tegen een symbolisch bedrag aandelen toe aan het management van een bv. Twee participatiemaatschappijen hebben de LLC opgericht. De bv houdt ten aanzien van de aandelentoekenning loonbelasting in en draagt deze heffing ook af. Toch krijgt de bv een naheffingsaanslag opgelegd. De inspecteur meent namelijk dat de bv ten onrechte de pseudo-eindheffing hoog loon, ook bekend als de crisisheffing, achterwege heeft gelaten. De crisisheffing heeft bestaan in de jaren 2013 en 2014. De bv gaat in bezwaar en beroep tegen de naheffingsaanslag. Zij stelt voor de aandelentoekenning geen inhoudingsplichtige te zijn omdat sprake is van loon van derden. Maar Hof Arnhem-Leeuwarden laat de naheffingsaanslag in stand, waarop de bv besluit in cassatie te gaan.

De Hoge Raad volgt echter het hof. Als een werknemer een voordeel van een derde geniet, is over dat voordeel alleen loonbelasting verschuldigd als het wordt verstrekt in opdracht en voor rekening van de werkgever. Daarmee is op één lijn te stellen een situatie waarin binnen een concern een andere concernmaatschappij dan de werkgever het voordeel verstrekt. Zelfs als die andere concernmaatschappij het voordeel niet doorbelast aan de werkgever. Wel moet de verstrekking van het voordeel plaatsvinden met medeweten van de werkgever. In deze casus is daarvan sprake. De LLC vormt een concernmaatschappij omdat haar oprichters al haar aandelen houden en ook tezamen een belang van 72,6% hebben in de bv. Dat de bv geen dochtermaatschappij van de LLC is en beide lichamen evenmin een economische eenheid vormen, maakt dat niet anders. Daarom is de bv vanwege de aandelentoekenning ook de pseudo-eindheffing hoog loon verschuldigd.

 

Bron: Hoge Raad 14-01-2022 (ECLI:NL:HR:2022:15)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.