Vergeten frankering was niet verwijtbaar

19 oktober 2019

Een beroepschrift komt te laat bij de rechtbank binnen doordat vergeten is deze te frankeren. Daar dit te wijten is aan medicijngebruik is volgens Rechtbank Noord-Nederland geen sprake van een verwijtbaar verzuim. Het beroepschrift is toch ontvankelijk.

Een vrouw ging in beroep omdat zij het oneens was met de Belastingdienst over de berekening van haar verzamelinkomen over 2016. De laatste dag van de termijn voor het indienen van het beroepschrift was 18 december 2018. De rechtbank ontving het beroepschrift op 28 december 2018. Het beroepschrift zat in een ongefrankeerde envelop, waarop een datumstempel stond. Uit deze datumstempel bleek dat de envelop op 13 december 2018 was gecontroleerd op de frankering. De rechtbank concludeert daarom dat de envelop op 13 december 2018 is verzonden. De vrouw verklaart dat zij de envelop per abuis niet heeft gefrankeerd omdat zij op dat moment door medicijngebruik minder alert was. Zij had daarom ook aan haar dochter gevraagd om haar te vergezellen bij het posten van het beroepschrift. De rechtbank oordeelt dat het verzuim de vrouw niet valt te verwijten. Daarbij speelt een rol de vrouw het beroepschrift daadwerkelijk voor het einde van de beroepstermijn, zij het ongefrankeerd, op de post heeft gedaan. Haar beroepschrift is dus ontvankelijk. Helaas voor de vrouw oordeelt de rechtbank vervolgens dat de inspecteur het verzamelinkomen over 2016 correct heeft berekend. De rechter verklaart haar beroep daarom ongegrond.

Bron: Rb. Noord-Nederland 1-08-2019 (publ. 8-10-2019), nr. AWB 18/4072 (ECLI:NL:RBNNE:2019:3745)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.