Uitspraak Hoge Raad d.d. 8 november 2019: slapende dienstverbanden moeten op verzoek van de werknemer worden beëindigd

11 november 2019

Uitspraak Hoge Raad d.d. 8 november 2019: slapende dienstverbanden moeten op verzoek van de werknemer worden beëindigd

Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg in april 2019 aan de Hoge Raad heeft gesteld over de beëindiging van slapende dienstverbanden, heeft de Advocaat Generaal op 18 september 2019 zijn advies uitgebracht. De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 het advies van de Advocaat-Generaal opgevolgd.

Het advies van de Advocaat Generaal luidde dat werkgevers in beginsel verplicht zijn om, op verzoek van langdurig arbeidsongeschikte werknemers, de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Dit brengt de eis van goed werkgeverschap met zich mee. Daarbij volstaat, in het licht van de Wet compensatie transitievergoeding die vanaf 1 april 2020 in werking zal treden, het argument om vanwege de hoge kosten het dienstverband niet te beëindigen, niet langer. Middels deze wet worden werkgevers (deels) gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij hebben moeten betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

 

Zoals reeds aangegeven heeft de Hoge Raad dit advies opgevolgd. Werkgevers zijn dus gehouden, op basis van goed werkgeverschap, slapende dienstverbanden op verzoek van de werknemer te beëindigen. Een uitzondering hierop is aanwezig wanneer de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een reëel uitzicht is op re-integratie van de werknemer.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl