Rechtbank ziet betwisting verzending bezwaar over het hoofd

6 december 2021

Het is mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank als een bestuursorgaan geen uitspraak op bezwaar doet. De rechtbank moet het beroep niet-ontvankelijk verklaren als het bestuursorgaan de uitspraak al heeft gedaan voordat het beroep is ingesteld. Daartegen kan de belanghebbende in verzet komen en de verzending van de uitspraak op bezwaar betwisten.

Een belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een uitspraak van de gemeente. Belanghebbende heeft vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het beroep niet-ontvankelijk is, omdat de belanghebbende het beroep heeft ingesteld nadat de gemeente de uitspraak op bezwaar heeft gedaan. De belanghebbende gaat vervolgens tegen de niet-ontvankelijkverklaring in verzet. De rechtbank heeft in de uitspraak op het verzet geoordeeld dat belanghebbende de verzending van de uitspraak op bezwaar niet in twijfel heeft getrokken. De uitspraak op bezwaar is gedaan voordat de belanghebbende beroep heeft ingesteld. Volgens de rechtbank die het verzet moest beoordelen heeft de rechtbank eerder terecht de belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard.

De belanghebbende is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen de uitspraak op verzet. De belanghebbende is van mening dat de uitspraak op verzet van de rechtbank onbegrijpelijk is gemotiveerd. In een aan de rechtbank verzonden stuk heeft belanghebbende geschreven: ‘(..) en wie zegt mij dat de heffingsambtenaar het stuk op de post heeft gedaan. Uit het dossier blijkt dat immers niet.’. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet anders kan worden opgevat als het betwisten van de verzending van de uitspraak op bezwaar. De rechtbank heeft dat miskend. Het cassatieberoep is gegrond.

 

Bron: HR 26-11-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1759)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.