Ontslag op staande voet

23 februari 2023

De meest vergaande ontslagvorm onder de loep genomen

Een werknemer mag alleen op staande voet ontslagen worden als er sprake is van een dringende reden. Vaak wordt dan gedacht aan ernstige misdragingen op het werk zoals diefstal, fraude of werkweigering. Andere bekende redenen zijn het tijdens werktijd onder invloed van alcohol of drugs zijn. 

Er zijn verschillende voorwaarden waar het ontslag op staande voet aan moet voldoen. De rechter komt in de praktijk geregeld tot het oordeel dat het ontslag op staande voet niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Dit kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld al een herstel van de arbeidsovereenkomst.

In deze bijdrage willen wij stilstaan bij de voorwaarden en mogelijke gevolgen van het ontslag op staande voet.

Voorwaarden

Door het ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. De werkgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de werknemer op staande voet te kunnen ontslaan:

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden. Belangrijk daarbij ook is dat de werkgever die ook moet kunnen bewijzen. De werknemer moet zich zodanig (ernstig) hebben misdragen waardoor van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst in stand laat;
  2. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Dit houdt in dat vrijwel direct na de verwijtbare gedraging van de werknemer de werkgever moet overgaan tot het ontslag. De werkgever mag wel enig onderzoek doen naar de gedraging van de werknemer zodat hij kan toetsen of de gedraging een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert en hij heeft ook beperkt tijd om juridisch advies te vragen;
  3. De dringende reden moet de werknemer worden medegedeeld. De werknemer moet weten waarom hij op staande voet wordt ontslagen. De dringende reden kan niet later in een procedure worden aangepast of aangevuld door de werkgever;
  4. Uit de rechtspraak volgt dat ook voldaan moet zijn aan het beginsel van hoor- en wederhoor. Van belang is dat de werknemer de gelegenheid krijgt eventuele misstanden uit de wereld te helpen en zich te verweren.

Gevolgen

Vanwege de mogelijke gevolgen moet de werkgever niet lichtzinnig omgaan met het ontslag op staande voet.

We zien vaak dat rechters het bewijs voor de dringende reden onvoldoende vinden of de reden niet ernstig genoeg voor een ontslag op staande voet.

Wanneer de werknemer op staande voet wordt ontslagen, verliest hij zijn baan en inkomen. Ook heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Dit zorgt ervoor dat de werknemer vrijwel altijd het ontslag op staande voet zal aanvechten bij de rechter, aangezien hij in feite niets meer te verliezen heeft.

Dergelijke juridische procedures kunnen leiden tot hoge kosten rechtsbijstand. Als de werknemer het ontslag op staande voet in rechte gaat aanvechten, dan kan de rechter oordelen dat de werknemer onterecht is ontslagen. Indien de arbeidsovereenkomst vervolgens wordt hersteld, dan keert de werknemer weer terug in dienst bij werkgever. Dit kan voor vervelende situaties zorgen, aangezien de arbeidsverhouding na een dergelijke procedure vaak verstoord is. Ook moet het achterstallige salaris over de voorgaande periode vaak alsnog worden betaald aan de werknemer. Het is vervolgens ook de vraag of er wel voldoende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst alsnog te laten eindigen door middel van een ontbindingsprocedure.

De werknemer kan ook nog verschillende (schade)vergoedingen vorderen van de werkgever als blijkt dat het ontslag onterecht is gegeven maar hij wel berust in het ontslag, bijvoorbeeld omdat hij al een andere baan heeft gevonden. De hoogte van de vergoedingen kunnen in sommige gevallen aanzienlijk oplopen.

Conclusie

Een ontslag op staande voet kan leiden tot een wir war van procedures, vaak met hoge kosten voor juridische bijstand. Het ontslag op staande voet is zeker niet in alle gevallen de verstandigste manier om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, ook al heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld. Wilt u meer advies over het ontslag op staande voet, neem dan contact op met onze juristen. Zij helpen u graag!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met het PKF Legal team!
Telefoon: +31 (0)15 261 31 21
E-mail: legal@pkfwallast.nl

De informatie in deze notitie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.
De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Ondanks dat met zo groot mogelijke zorgvuldigheid gewerkt is aan deze bijdrage, kan dit document onverhoopt onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. De Maatschap PKF Wallast aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.