Niet alle schade aan auto telt als gebruiksschade voor BPM

24 november 2021

Een auto kan op het moment van aankoop ook andere schade hebben dan de gebruiksschade. Daardoor kan een beschadigde auto voor de BPM-heffing toch kwalificeren als een nieuwe auto.

De Hoge Raad is tot dit oordeel gekomen in een zaak waarin een bv op 16 oktober 2015 een beschadigde personenauto heeft gekocht bij een autobedrijf in Duitsland. De factuur met als datum 19 oktober 2015 geeft een kilometerstand van nul aan. Op 20 oktober 2015 is de auto in Duitsland geregistreerd en voor het eerst toegelaten op de weg. Daarna is de auto op een oplegger vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht. De bv laat de auto op 4 november 2015 registreren in het Nederlandse kentekenregister. De kilometerstand bedraagt op dat moment 217, maar de auto vertoont geen sporen van gebruik. Maar de bv meent toch dat men de auto voor de BPM als een gebruikte auto moet zien. Daarom paste zij een afschrijving toe over de waarde van de auto. Hof Arnhem-Leeuwarden gaat akkoord met deze berekening van de BPM-grondslag.

Maar de staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de hofuitspraak. De Hoge Raad oordeelt dat de auto niet kwalificeert als een gebruikte auto voor de heffing van BPM. Voor toepassing van de BPM is pas sprake van een nieuwe auto als die auto niet of nauwelijks op de weg is gebruikt. De Hoge Raad merkt op dat een auto vóór de eerste ingebruikneming ook schade kan hebben. Dat betekent echter nog niet dat sprake is van een gebruikte auto. In deze casus zijn er geen aanwijzingen dat de auto echt in het buitenland op de weg heeft gereden. Daarom telt de auto voor de BPM als een nieuwe auto.

 

Bron: Hoge Raad 12-11-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1672)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.