Meer inzicht in werknemerschap voor Unierecht

19 mei 2020

Meer inzicht in werknemerschap voor Unierecht

Een zaak voor het Hof van Justitie van de EU over mogelijk werknemerschap van een pakketbezorger werpt meer licht over de Europeesrechtelijke kwalificatie als werknemer. Als een arbeidskracht bepaalde reële vrijheden heeft, kan hij geen werknemer zijn.

Een pakketbezorger werkte sinds juli 2017 uitsluitend voor een Limited (Ltd.) in het Verenigd Koninkrijk (VK). Zijn werkzaamheden vonden plaats op grond van een courier services agreement. Volgens deze overeenkomst trad de bezorger op als zelfstandige. Voor de bezorgingen moest hij zijn eigen auto gebruiken en contact houden met zijn eigen mobiel. Maar de man had eerst een training moeten volgen om vertrouwd te raken met de bezorgdiensten van de Ltd. De bezorger mocht zich laten vervangen. Hij mocht bovendien pakketten voor derden bezorgen en bezorgingen van de Ltd. weigeren. De pakketbezorger meent dat hij kwalificeert als een werknemer, maar de Britse rechter stelt dat het recht van het VK dat niet toestaat.

 

De vraag is echter of het recht van het VK in dit geval in overeenstemming is met Europees recht, althans voor de periode waarin dat nog geldt. De Britse rechter stelt daarom prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. Het Hof gaat in op de vraag of een persoon die werkzaamheden verricht in het kader van een service agreement een werknemer kan zijn. Daarbij is de achtergrond dat volgens de overeenkomst de persoon een zelfstandige is.

 

In principe is de hierboven beschreven arbeidskracht geen werknemer voor het Unierecht als hij:

  • de desbetreffende werkzaamheden mag laten uitvoeren door vervangers of onderaannemers;

  • vrij is om verscheidene taken van zijn opdrachtgever wel of niet uit te voeren of een maximum aan het aantal taken mag stellen;

  • zijn diensten ook mag aanbieden aan derden, zelfs aan directe concurrenten van de werkgever; en

  • binnen bepaalde grenzen zijn eigen werktijden kan bepalen. Daarbij is van belang dat hij daarbij ook aan zijn eigenbelang mag denken en niet alleen aan het belang van de opdrachtgever.

 

Hierbij gaat het Hof wel ervan uit dat geen sprake is van schijnzelfstandigheid en dat men evenmin een gezagsverhouding constateert tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het is aan de nationale rechter om dit uit te zoeken.

 

Bron: EU-Hof van Justitie 22-04-2020, nr. C‑692/19 (ECLI:EU:C:2020:288)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.