Hof kende te lage griffierechtvergoeding toe

4 oktober 2018

De Hoge Raad oordeelt dat Hof Amsterdam ten onrechte gelaste slechts 1 x griffierecht te vergoeden, terwijl voor de gegrond verklaarde hoger beroepen ter zake van twee onroerende zaken tweemaal € 123 griffierecht is betaald. Hof had de heffingsambtenaar moeten veroordelen tot vergoeding van € 246.

Een man kwam in bezwaar en hoger beroep tegen drie WOZ-beschikkingen en twee aanslagen rioolheffing ter zake van zijn woning, garagebox en een loods met drie garageboxen. Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep tegen de twee aanslagen rioolheffing gegrond omdat de heffingsambtenaar ten onrechte niet had beslist op het bezwaar. De rechtbank kende echter geen proceskostenvergoeding toe omdat zij van oordeel was dat de gemachtigde van de man niet was aan te merken als een beroepsmatig rechtsbijstandverlener. Dat was volgens Hof Amsterdam niet terecht. Aangezien de gemachtigde bij het hof bekend was als rechtsbijstandverlener in een aantal andere hogere beroepsprocedures, hoefde het beroepsmatige karakter van de verleende rechtsbijstand volgens het hof niet nader onderbouwd te worden. Het hof gelaste de heffingsambtenaar om slechts 1x griffierecht ad € 123 te vergoeden. Echter, voor de gegrond verklaarde hoger beroepen ter zake van twee van de drie onroerende zaken is tweemaal € 123 griffierecht geheven. Daarom had het hof de heffingsambtenaar moeten veroordelen tot vergoeding van € 246, aldus de Hoge Raad. Beroep in cassatie gegrond.

Bron: HR 14-09-2018, nr. 18/00486 (ECLI:NL:HR:2018:1618)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.