Gerechtshof: opzeggen ‘per’ 1 maart betekent dat de laatste werkdag 1 maart is!

19 juli 2019

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst of opzeggingsbrief opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of eindigt per (bijvoorbeeld) 1 maart. Hiermee wordt in de arbeidsrechtpraktijk dan bedoeld dat de laatste dag van het dienstverband  (indien we spreken over het jaar 2018) 28 februari is. Dit was ook het geval in de onderhavige zaak.

Feiten

Een werknemer, sinds 1990 in dienst bij een bank, is sinds 21 juni 2010 arbeidsongeschikt. Met toestemming van het UWV heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 maart 2018. Volgens de cao heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, waar zij op  29 mei 2018 een verzoekschrift voor indient.

De kantonrechter verklaart de werknemer niet-ontvankelijk, omdat de vervaltermijn zou zijn verstreken op 28 mei 2018.

De werknemer gaat in hoger beroep. Het hof overweegt in hoger beroep dat de vaststelling op welke datum de arbeidsovereenkomst precies is geëindigd,  neerkomt op debetekenis van de bewoordingen “opzegging per 1 maart”. Omdat artikel 7:672 lid 1 BW spreekt over “opzegging geschiedt tegen het einde van de maand,…” wordt er vanuit gegaan dat de laatste dat van het dienstverband 28 februari is.

Maar, zo zegt het hof, in het normale spraakgebruik is “per” ook wel “vanaf” of “met ingang van”. Hierbij wordt mede de vergelijking getrokken met de zinsnede “indiensttreding per 1 maart” wat in het normale spraakgebruik betekent “indiensttreding met ingang van 1 maart”.

De lering die wij kunnen trekken uit dit arrest is om in de opzeggingsbrief c.q. beëindigingsovereenkomst op te nemen wat de laatste dag van het dienstverband is. Er was voor de werkgever geen probleem geweest als de volgende zinsnede was opgenomen: “de laatste dag van het dienstverband is 28 februari 2018”.

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de bedrijfsjuristen van PKF Legal/PKF Wallast.

 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
29-04-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4308, JAR 2019/164.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.